Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Successiewet 1956Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA2611, Cassatie, 33748
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-12-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 29 juli 1997 betreffende de haar opgelegde aanslag in het recht van successie terzake van haar verkrijging uit de nalatenschap van A, overleden op 7 november 1993. 1. Aanslag, bezwaar en geding...
 • LJN AO9873, Eerste aanleg - meervoudig, 02/02024
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft naar partijen ter zitting uitdrukkelijk hebben verklaard het antwoord op de volgende vragen: 1. Kan de aanslag middels het leerstuk van conversie geacht worden een navorderingsaanslag te behelzen? 2. Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, heeft de Inspecteur een...
 • LJN AD9214, Eerste aanleg - meervoudig, 01/02985
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat de erflater meer aan premie heeft betaald voor zijn rechten uit een samenhangend geheel van levensverzekeringen dan zonder deze samenhang het geval zou zijn geweest. Nu de inspecteur geen bewijs heeft geleverd dat ter zake van die verzekering enig bedrag...
 • LJN AX3077, Eerste aanleg - meervoudig, 03/02719
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Op belanghebbenden rust de bewijslast voor de stelling dat voor de verkrijging niets aan het vermogen van de erflater is onttrokken. De Inspecteur heeft die stelling gemotiveerd betwist, daarbij het standpunt innemend dat de erflater bij het aangaan van de onderhavige overeenkomsten, naast rente voor...
 • LJN AB0984, Cassatie, 35916
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-04-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 35916 11 april 2001 gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch van 29 oktober 1999, nr. 96/00661, betreffende de haar opgelegde navorderingsaanslag in het recht van successie ter zake van haar verkrijging krachtens erfrecht door het overlijden, op 12 september 1993, van Y...
 • LJN AF7973, Eerste aanleg - enkelvoudig, 01/01476
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 01/01476 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak als bedoeld in artikel 8:66, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, twaalfde enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van de zes erfgenamen ...
 •