Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wegenwet

 

Artikel 14
1
Behoudens de beperkingen in het gebruik, als bedoeld in artikel 6 en behoudens het bepaalde bij het volgend lid, hebben de rechthebbende op en de onderhoudplichtige van een weg alle verkeer over den weg te dulden.
2
De rechthebbende op en de onderhoudplichtige van een tot den weg behoorenden berm hebben alle verkeer over den berm te dulden, voor zoover het door omstandigheden wordt gebillijkt.
3
De rechthebbende op en de onderhoudplichtige van een weg of een tot den weg behoorenden berm of een tot den weg behoorende bermsloot hebben bovendien te dulden:
i
de uitvoering van alle werken tot onderhoud of verbetering van den weg;
ii
de uitvoering van alle werken vereischt voor aansluiting van wegen en uitwegen;
iii
het aanwezig zijn, plaatsen en onderhouden van voorwerpen, boven, op en in den weg, of den daartoe behoorenden berm of de daartoe behoorende bermsloot ten behoeve van het verkeer over den weg, van de onder I en II omschreven werken en van de uitvoering daarvan.
4
De rechthebbende op en de onderhoudplichtige van een tot den weg behoorenden berm of een tot den weg behoorende bermsloot hebben ter zake, in het voorgaande lid omschreven, recht op schadevergoeding doch, voor zooveel schade wordt geleden door hetgeen strekt tot onderhoud of verbetering van den weg, alleen dan, wanneer het recht op den berm of de bermsloot meer is beperkt, of de onderhoudslast daarvan meer is verzwaard, dan gebruikelijk was ten opzichte van dien berm of die bermsloot.
5
Het eerste en tweede lid laten onverlet de heffing van de mobiliteitstarieven, bedoeld in de Wet bereikbaarheid en mobiliteit.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AP4651, Hoger beroep, 200307392/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  30-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 4 juli 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Vianen (hierna: het college) afwijzend beslist op het verzoek van appellanten om bestuursdwang toe te passen met betrekking tot een door [partij] naar hun stelling in strijd met artikel 14 van de Wegenwet op zijn trottoir voor het pand [locatie] te Vianen geplaatste paal.
 • LJN BD9209, Kort geding, 308445 / KG ZA 08-423
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  01-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Afsluiting Vissersbrug. Eisers vorderen: 1. ter plaatse van de Vissersbrug een noodbrug aan te leggen of andere maatregelen te treffen waardoor dit deel van de a straat weer voor alle verkeer kan worden opengesteld; 2. de a straat ter hoogte van de Vissersbrug voor alle verkeer open te stellen en daarop...
 • LJN AO6107, Eerste aanleg - meervoudig, 200305691/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 14 juli 2003 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een inrichting voor dag- en verblijfsrecreatie op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 17 juli 2003 ter inzage gelegd.
 •