Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekersJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AD9256, Hoger beroep kort geding, 01/583
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  05-02-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  5 februari 2002 eerste civiele kamer rolnummer 2001/583 KG G E R E C H T S H O F T E A R N H E M Arrest in de zaak van: [appellante], wonende te [woonplaats], appellante, procureur: mr E. Klijn, tegen: de rechtspersoon volgens LJN BI7738, Eerste aanleg - meervoudig, 08/11473
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  28-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Richtlijn 2003/9/EG (opvangrichtlijn) 1) Bij besluit van 9 februari 2007 heeft de Staatssecretaris van Justitie de aanvraag van eiser om een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd van 18 november 2004 afgewezen, op de grond dat sprake is van ernstige redenen om te veronderstellen dat eiser zich...
 • LJN AA6687, Kort geding, KG 00/1614 OdC
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  03-08-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  OdC/WR vonnis 3 augustus 2000 DE PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM, RECHTSPREKENDE IN KORT GEDING in de zaak: rolnummer KG 00/1614 OdC van: het CENTRAAL ORGAAN OPVANG ASIELZOEKERS (COA), gevestigd te Rijswijk, e i s e r bij dagvaarding van 11 juli 2000, procureur mr L.P. Broekveldt, advocaat mr A...
 • LJN AS8567, Hoger beroep, 200406813/1
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  23-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bevoegdheid COA tot verlenen opvang. Besluit.
 • LJN AA8319, Voorlopige voorziening, 00/1251 BESLU AN VV
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  11-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Wijziging in de vorm van onderdak is niet gericht op rechtsgevolg. Bezwaar tegen uitblijven van beslissing op verzoek om verbetering van de huisvesting van verzoekers, die thans gehuisvest zijn op een hotelkamer. Naar het voorlopig oordeel van de president zou door het huisvesten van verzoekers...
 • LJN AD4637, Hoger beroep, 200101904/1.
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  10-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Art. 4.2 van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997 (Rva 1997) niet onverbindend.

  Beroep tegen ongegrond-verklaring van de bezwaren tegen het onthouden van opvang is door de rechtbank Amsterdam gegrond verklaard.
  Art. 44 Grondwet ziet op de interne...

 •