Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet belastingen op milieugrondslagJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BJ7376, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/5137
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Eiser kan niet worden aangemerkt als houder van de inrichting in de zin van de Wbm, omdat hij niet de feitelijke macht over de inrichting heeft gehad. De naheffingsaanslag grondwaterbelasting moet worden vernietigd.
 • LJN AR6523, Eerste aanleg - meervoudig, 01/01480
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Grondwaterbelasting. Palingkwekerij is niet belastingplichtig voor de grondwaterbelasting nu niet aannemelijk is geworden dat zij zoet grondwater heeft onttrokken.
 • LJN BI0059, Hoger beroep, 07/00553
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag in de belasting op grondwater opgelegd. Bij gebrek aan bewijs is beroep op het vertrouwensbeginsel niet gehonoreerd. Niet bewezen is dat door de belastingdienst zou zijn meegedeeld dat van een gemiddelde grondwateronttrekking zou worden uitgegaan om in aanmerking...
 • LJN AU9673, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/2220
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Naheffingsaanslag grondwaterbelasting ten onrechte aan eiser opgelegd, nu alle taken en bevoegdheden ten aanzien van het grondgebied zijn overgedragen aan een ander waterschap.
 • LJN BI1452, Hoger beroep, 07/00544
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Grondwaterbelasting. Eigenaar en aannemer hebben beiden feitelijke macht over inrichting. Keuze voor eigenaar als belastingplichtige is niet in strijd met het recht.
 • LJN BA7282, Hoger beroep, 06/00185
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Grondwaterbelasting. Exploitant van forellenkwekerij is belastingplichtig.
 • LJN BD6412, Hoger beroep, 06/00340 en 06/00343
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  . Naar het oordeel van het Hof mocht belanghebbende - nu de tekst van die brief op geen andere wijze kan worden uitgelegd - redelijkerwijs ervan uitgaan, dat de Inspecteur zich bewust en weloverwogen op het standpunt had gesteld dat zij niet belastingplichtig was. Aan dit oordeel doet niet af, de stelling...
 • LJN AY5715, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/4158
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Inhoudsindicatie: grondwaterbelasting. De rechtbank volgt belanghebbende niet in haar stelling dat de onttrekking van vervuild grondwater niet belast zou zijn. De naheffingsaanslagen worden toch verminderd dan wel vernietigd nu een deel van de onttrekkingen is vrijgesteld op grond van de saneringsvrijstelling...
 • LJN BA2574, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/2270
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Naheffing grondwaterbelasting, gegrond. Naar het oordeel van de rechtbank is het wegpompen van grondwater dat in het kader van de winning van zand en klei is onttrokken, uitsluitend gericht op het droog kunnen winnen hiervan. Deze activiteit te indirect om te kunnen oordelen dat belanghebbende een kunstmatige...
 •