Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet conflictenrecht afstamming

 

Artikel 4
1
Of erkenning door een man familierechtelijke betrekkingen doet ontstaan tussen hem en een kind, wordt, wat betreft de bevoegdheid van de man en de voorwaarden voor de erkenning, bepaald door het recht van de staat waarvan de man de nationaliteit bezit. Indien volgens dat recht erkenning niet of niet meer mogelijk is, is bepalend het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van het kind. Is zij ook volgens dat recht niet of niet meer mogelijk, dan is bepalend het recht van de staat waarvan het kind de nationaliteit bezit. Is zij volgens dat recht ook niet of niet meer mogelijk, dan is bepalend het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de man.
2
Ongeacht het ingevolge het eerste lid toepasselijke recht, bepaalt het Nederlandse recht of een Nederlandse gehuwde man bevoegd is een kind van een andere vrouw dan zijn echtgenote te erkennen.
3
De akte van erkenning en de latere vermelding van de erkenning vermelden het recht dat ingevolge het eerste of het tweede lid is toegepast.
4
Ongeacht het ingevolge het eerste lid toepasselijke recht, is op de toestemming van de moeder, onderscheidenlijk het kind, tot de erkenning toepasselijk het recht van de staat waarvan de moeder, onderscheidenlijk het kind, de nationaliteit bezit. Bezit de moeder, onderscheidenlijk het kind, de Nederlandse nationaliteit, dan is het Nederlandse recht van toepassing. Indien het toepasselijke recht de erkenning niet kent, is toepasselijk het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de moeder, onderscheidenlijk het kind. Het op de toestemming toepasselijke recht bepaalt tevens of bij gebreke van toestemming deze kan worden vervangen door een rechterlijke beslissing.
5
Voor de toepassing van de voorgaande leden is bepalend het tijdstip van de erkenning en de toestemming.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AO5183, Eerste aanleg - enkelvoudig, 50990 / FA RK 03-8203
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  04-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Afwijzing van de vordering van officier van justitie tot doorhaling van erkenning. Gelet op toepasselijke Belgische regelgeving kon de erkenningakte wel rechtsgeldig worden opgemaakt maar deze erkenning kan, nu de minderjarige in Nederland woonachtig is, met toepassing van het Belgisch recht niet definitief worden gemaakt...
 • LJN AU9609, Eerste aanleg - meervoudig, 69727/FA RK 04-95
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  21-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Nederlandse moeder weigert mee te werken aan erkenning minderjarig kind door Amerikaanse biologische vader. Moeder heeft - in de wetenschap dat de biologische vader wil erkennen - toestemming verleend tot erkenning door een andere man en deze erkenning heeft ook plaatsgevonden. Verzoek van vader tot...
 • LJN BH5892, Eerste aanleg - enkelvoudig, 104651
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  04-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  weigering erkenning gemeente ivm huwelijk van de man in Somalië. art. 204, derde lid BW. Man, nog zonder verblijfstatus, heeft kind met vrouw hier in Nederland. Gemeente kan man niet toelaten tot erkenning omdat uit stukken IND is gebleken dat man getrouwd is in Somalië en daar ook een dochter heeft...
 •