Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de accijnsJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ4335, Cassatie, 43038
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  - Indeling alcoholhoudende dranken in Gecombineerde nomencltuur met het oog op het tarief accijns. Post 2206 (niet-mousserende tussenproducten) of post 2208 (overige alcoholhoudende dranken) - prejudiciële vragen.
 • LJN AF8699, Cassatie, 37442
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 37.442 16 mei 2003 whk gewezen op het beroep in cassatie van X-Y te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 19 juni 2001, nr. P00/1745, betreffende na te melden naheffingsaanslag in de accijns van overige alcoholhoudende producten. 1. Naheffingsaanslag, bezwaar en geding voor...
 • LJN AV2216, Eerste aanleg - meervoudig, 04/01084
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Accijns Objectieve kenmerken bepalen de indeling in GN posten.
 • LJN BB5543, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/3178
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Naheffing brandstofaccijns en overige heffingen. De grondslag voor de naheffingsaanslagen, voor zover die zien op de door verweerder geconstateerde negatieve voorraad, ontbreekt. Verweerder heeft niet aangetoond dat eiseres niet heeft voldaan aan haar aangifteverplichtingen dan wel aan de voor haar geldende administratieve verplichtingen...
 • LJN AF0400, Cassatie, 37441
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 37.441 16 mei 2003 whk gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 19 juni 2001, nr. P00/1744, betreffende na te melden naheffingsaanslag in de accijns van overige alcoholhoudende producten. 1. Naheffingsaanslag, bezwaar en geding voor het...
 • LJN AT4960, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 02/810 en 03/181
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  06-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001
 • LJN AT8954, Cassatie, 40716
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Art. 2, leden 3 en 5, van de Wet op de accijns, artikel 2a van het Uitvoeringsbesluit accijns en artikel 15 van de Horizontale Richtlijn; te gebruiken bewijsmiddelen bij het aantonen van overbrenging accijnsgoederen naar een belastingentrepot, naar een in een andere lidstaat gevestigd geregistreerd bedrijf of naar een in een andere lidstaat gevestigd niet...
 • LJN BG5082, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/1754
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Belanghebbende heeft een vergunning voor een accijnsgoederenplaats verkregen. De beschikking doorlopende zekerheid wordt door de inspecteur verhoogd van € 407.500 naar € 2.559.500 en de ontvanger ziet geen reden die te matigen. De rechtbank is van oordeel dat op grond van de artikelen 56 en 59 van...
 • LJN AN9882, Eerste aanleg - enkelvoudig, Bk-02/03523
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Artikel 32, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit accijns; tariefwijziging.
 • LJN BJ3741, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/1237
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Accijns. Gelet op het bepaalde in artikel 86a, vierde lid, van de Wet, welke bepaling in overeenstemming is met artikel 20 van Richtlijn 92/12/EEG, ligt het op de weg van eiseres om aan te tonen dat de handeling regelmatig was of dat de onregelmatigheid of de overtreding daadwerkelijk werd begaan in een andere lidstaat. Het beroep is gegrond.
 • LJN BA3304, Cassatie, 41728
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Artikel 8, lid 1, aanhef en letter c, van de Structuurrichtlijn minerale oliën 92/81/EEG; artikelen 2 en 66 van de Wet op de accijns; uitslag van gasolie met vrijstelling van accijns uit een accijnsgoederenplaats; aansprakelijkheid vergunninghouder ingeval van ontbreken van een aan de afnemer verstrekte vergunning en gebruik van gasolie in strijd met de Wet...
 • LJN AY7856, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/4123
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  De houder van een vergunning accijnsgoederenplaats kon niet worden verplicht tot geautomatiseerde aanlevering van gegevens over het voorraadverloop met behulp van een door de inspecteur ontwikkeld programma (methode A). Bh is in beginsel vrij om te kiezen hoe hoe zijn administratie wenst in te richten...
 • LJN AV0398, Cassatie, 39810
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Gelijkheidsbeginsel; meerderheidsregel; Art. 2, lid 3, Wet accijns; art. 3, lid 3, Wet verbruiksbelasting alcoholvrije dranken; Bewijs uitvoer accijnsgoederen; Art. 28 Wet OB’68 Tabaksproducten
 • LJN AZ7931, Cassatie, 41727
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Artikel 27, leden 1 en 3, van de Wet op de accijns; uitslag van zogeheten gekleurde gasolie tegen een verlaagd tarief door een vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats; bewijslastverdeling omtrent het werkelijke gebruik van de gasolie.
 •