Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de bedrijfsorganisatie

 

Artikel 93
1
Het bestuur van een bedrijfslichaam maakt de verordeningen die het ter vervulling van de in artikel 71 omschreven taak nodig oordeelt ten aanzien van de onderwerpen, die krachtens het tweede lid door dat lichaam geregeld of nader geregeld kunnen worden.
2
Een bedrijfslichaam is, met inachtneming van de bij het instellingsbesluit terzake gestelde regels, bevoegd tot de regeling of nadere regeling van een of meer der volgende onderwerpen of onderdelen daarvan, voorzover
? die onderwerpen of onderdelen niet bij het instellingsbesluit aan die bevoegdheid zijn onttrokken en
? de regeling daarvan niet bij of krachtens de wet uitsluitend aan anderen is overgelaten, te weten:
a
registratie van ondernemingen en daarin werkzaam personeel, en - voorzover noodzakelijk voor de vervulling van de taak van het bedrijfslichaam - verstrekking van gegevens en inzage in boeken en bescheiden en bezichtiging van de onderneming;
b
de voortbrenging, de afzet, de verdeling en de aanwending van goederen, waaronder mede begrepen de opslag en de be- en verwerking van goederen, en het verlenen van diensten;
c
bevordering van professionele bedrijfsvoering;
d
de lonen en andere arbeidsvoorwaarden;
e
onderzoek op sociaal, economisch en technisch terrein;
f
arbeidsmarktvoorzieningen;
g
fondsen en andere instellingen in het belang der bedrijfsgenoten.
3
Verordeningen, betreffende onderwerpen, als bedoeld in het voorgaande lid, onder a, houden waarborgen in tegen misbruik van de ingevolge die verordeningen te verstrekken gegevens.
4
De vestiging, uitbreiding en stillegging van ondernemingen worden niet aangemerkt als onderwerpen in de zin van het tweede lid.
5
Geen verordening mag aan gezonde mededinging in de weg staan.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AB0605, Cassatie, 00235/00 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  20 maart 2001 Strafkamer nr. 00235/00 E Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's- Hertogenbosch, Economische Kamer, van 19 oktober 1999, parketnummer 20/002374-97, in de strafzaak tegen: [verdachte], gevestigd te [plaats A]. 1. De bestreden uitspraak Het Hof heeft in hoger beroep ...
 • LJN AD6275, Eerste aanleg - enkelvoudig, 09.754.094-00 en 09.040.625-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-GRAVENHAGE, STRAFSECTOR ECONOMISCHE POLITIERECHTER (VERKORT VONNIS) parketnummers 09.754.094-00 en 09.040.625-01 rolnummers 12 en 15 's-Gravenhage, 26 november 2001 De economische politierechter te 's-Gravenhage heeft het navolgende...
 • LJN AE1129, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/403
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven (zesde enkelvoudige kamer) No. AWB 01/403 3 april 2002 6061 Regeling overig/Winterpremieregeling Uitspraak in de zaak van: A, te B, appellante, tegen het Bedrijfschap Schildersbedrijf, te Rijswijk, verweerder, gemachtigde: mr B.C. Westenbroek, werkzaam bij verweerder...
 • LJN AB2613, Eerste aanleg - enkelvoudig, 17/0018
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden AANTEKENING MONDELING VONNIS Sector : 55 Parketnummer : 17/…… Volgnummer : 0018 Uitspraak van de economische politierechter mr J.Y.B. Jansen van 05 juli 2001, in de zaak tegen de verdachte naam : [naam verdachte] Man voornamen : [voornaam verdachte] geboren op ...
 • LJN ZK0235, Cassatie, 104.692 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-05-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Uitspraak Hoge Raad van 20 mei 1997.
 • LJN AE0754, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/547
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven (zesde enkelvoudige kamer) No. AWB 01/547 15 maart 2002 6061 Uitspraak in de zaak van: v.o.f. A, te B, appellante, gemachtigde: C, vennoot van de v.o.f., tegen het Bedrijfschap Schildersbedrijf, te Rijswijk, verweerder, gemachtigde: mr B.C. Westenbroek, werkzaam bij verweerder...
 • LJN AB1516, Cassatie, 01550/99 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  8 mei 2001 Strafkamer nr. 01550/99 E Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, Economische Kamer, van 21 oktober 1999, nummer 20/000689-99, in de strafzaak tegen: [verdachte], gevestigd te [woonplaats]. 1. De bestreden uitspraak Het Hof heeft in hoger beroep ...
 • LJN AB0738, Cassatie, 107665 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-01-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  5 januari 1999 Strafkamer nr. 107665 E Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Arnhem, Economische Kamer, van 28 maart 1997 alsmede tegen alle op de terechtzitting van dit Hof gegeven beslissingen in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren...
 • LJN AB3323, Cassatie, 00340/00 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  16 oktober 2001 Strafkamer nr. 00340/00 E SM Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam, Economische Kamer, van 13 oktober 1999, nummer 23/001743-97, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1964, wonende te [woonplaats]...
 • LJN AE7628, Cassatie, 00190/02 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  22 oktober 2002 Strafkamer nr. 00190/02 E ES/SM Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden, Economische Kamer, van 22 mei 2001, nummer 24/00456-99, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1940, wonende te [woonplaats] ...
 • LJN AE1011, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 01/428
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven (zesde enkelvoudige kamer) No. AWB 01/428 22 maart 2002 6061 Regeling overig/Winterpremieregeling Uitspraak in de zaak van: Van Rennes B.V., te Wageningen, appellante, gemachtigde: mr I. Goedings, advocaat te Ede, tegen het Bedrijfschap Schildersbedrijf, te Rijswijk, verweerder, gemachtigde...
 • LJN AD6273, Eerste aanleg - enkelvoudig, 09.040.314-01 en 09.008.410-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-GRAVENHAGE, STRAFSECTOR ECONOMISCHE POLITIERECHTER (VERKORT VONNIS) parketnummers 09.040.314-01 en 09.008.410-00 rolnummer 13 en 14 's-Gravenhage, 26 november 2001 De economische politierechter te 's-Gravenhage heeft het navolgende...
 •