Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de economische delictenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA6273, Raadkamer, 00/137
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE LEEUWARDEN VOORLOPIGE MAATREGEL rekestnummer 00/137 De economische raadkamer in de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden. BESCHIKKING van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, raadkamer voor economische strafzaken, op een vordering tot oplegging van een voorlopige maatregel...
 • LJN BC3971, Hoger beroep, 20-003520-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Milieustrafrecht, overtreding van artikel 13, eerste lid, anhef en onder a, van de Flora- en faunawet, opzettelijk 215 fazanten, behorende tot een beschermede inheemse diersoort, onder zich hebben. Onder meer verwerping beroep op onduidelijke wettekst.
 • LJN AZ0255, Eerste aanleg - meervoudig, 06/920004-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Rechtbank veroordeelt verdachte K. in beleggingsfraudezaak Eco Brasil tot vier jaar celstraf.
 • LJN BC4023, Hoger beroep, 20-003164-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Hof oordeelt dat tarragrond in het onderhavige geval een afvalstof is. Analyserapporten van (niet tenlastegelegde) partijen duiden tarragrond aan als "schone grond". Gewijzigd inzicht van de wetgever omtrent de strafbaarheid van de onderwerpelijke gedraging (o.g.v. een vrijstellingsregeling)? Bespreking van gewijzigd inzicht n...
 • LJN BH0819, Eerste aanleg - meervoudig, 08/993046-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte is vrijgesproken van (het medeplegen van) oplichting van beleggers/investeerders. Wel is bewezen verklaard overtreding van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en van de Wet toezicht kredietwezen 1992. Verdachte is zelf een van de grootste benadeelden.
 • LJN BH2342, Eerste aanleg - meervoudig, 09-29
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Rechtbank beveelt de gedeeltelijke stillegging van scheepswerf wegens onveilige werkomstandigen van werknemers op en aan in aanbouw zijnd schip. Maatregel 28 Wed opgeheven. Vordering 29 Wed toegewezen.
 • LJN AB0051, Eerste aanleg - meervoudig, 19.035364-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  parketnummer : 19.035364-00 uitspraak dd.: 9 februari 2001 ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ASSEN STRAFVONNIS van de meervoudige economische strafkamer in de zaak van het openbaar ministerie tegen: [Naam verdachte], gevestigd te [vestigingsplaats] Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 26 januari 2001...
 • LJN BE9426, Eerste aanleg - meervoudig, 994947-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  OVAR omdat aannemelijk is dat verdachte heeft gehandeld in een verontschuldigbare onbewustheid tav de ongeoorloofdheid van de haar verweten gedraging. Vrijspraak voor het opzettelijk lozen van afvalwater omdat verdachte niet doelbewust heeft geloosd. Verdachte had namelijk maatregelen genomen om overschrijding van de vergunde waarden te voorkomen.
 •