Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de loonbelasting 1964Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA2963, Cassatie, 29382
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-10-1994
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 8 januari 1993 betreffende de haar voor het jaar 1987 opgelegde aanslag in de inkomstenbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is voor het jaar 1987 een aanslag in de inkomstenbelasting...
 • LJN AP8379, Eerste aanleg - meervoudig, 02/06357
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het Hof is van oordeel dat de beoefening van een sport en het lidmaatschap van een sportvereniging in het algemeen tot de privé-sfeer behoren. De omstandigheid dat in het onderhavige geval de beoefening van de sport - mede - op aandringen van de onderscheiden werkgevers in het kader van de door hen gewenste...
 • LJN BB0461, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/2617
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Door werknemers ondertekende declaraties in verband met reizen voor gezinsbezoek acht de rechtbank in het onderhavige geval voldoende bewijs voor belastingvrije vergoeding
 • LJN AD3658, Hoger beroep, 99/5538 ALGEM
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  99/5538 ALGEM U I T S P R A A K in het geding tussen: [X.] B.V., gevestigd te [Y.], appellante, en het Landelijk instituut sociale verzekeringen, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Namens appellante is mr. M.C. van Rijn, advocaat te Utrecht, op bij aanvullend beroepschrift van 25...
 • LJN AX9107, Eerste aanleg - meervoudig, 05/00321
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Na het arrest HR, BNB 2001/207 en in het zicht van wetswijziging die dergelijke vergoedingen tot belast loon bestempelde, betaalt BV in 2001 aan haar dga een stallingskostenvergoeding over 1997 t/m 2003. Getoetst aan het LB-regime van 2001 is zowel een terugwerkende als een vooruitbetaalde vergoeding ...
 • LJN BC6532, Cassatie, 43171
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Artikel 2.6 Wet IB 2001 juncto artikel 11 Uitvoeringsbesluit IB 2001. Keuzerecht voor partieel buitenlandse belastingplicht geldt slechts voor die werknemers die voldoen aan de voorwaarden voor het toepassen van de 30%-regeling.
 •