Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de omzetbelasting 1968Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1347, Eerste aanleg - meervoudig, 97/22300
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem Eerste meervoudige belastingkamer nummer 97/22300 U i t s p r a a k op het beroep van de Stichting *X te *Z (de belanghebbende) tegen de uitspraak van de inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen te *P op het bezwaarschrift van de belanghebbende tegen haar aangifte van een bedrag van ƒ 43...
 • LJN AA2644, Cassatie, 34256
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-01-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de naamloze vennootschap X N.V te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 13 maart 1998 betref- fende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbe- lasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is over het tijdvak 1...
 • LJN AA4651, Eerste aanleg - meervoudig, 930676
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-01-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  G E R E C H T S H O F A R N H E M BELASTINGKAMER Nr. 930676 Het gerechtshof te Arnhem, eerste meervoudige belastingkamer; Gezien het beroepschrift van *X, wonende te *Z, ingekomen op 18 maart 1993 en gericht tegen de uitspraak d.d. 21 januari 1993 van de inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen...
 • LJN AA5979, Eerste aanleg - meervoudig, 96/01311
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 96/01311 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van Stadsgewest Y te Y tegen de uit-spraak van het Hoofd van de eenheid onderne-min-gen te Y van de rijksbelas...
 • LJN AF7500, Cassatie, 38287
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 38.287 18 april 2003 whk gewezen op het beroep in cassatie van Stichting X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 12 april 2002, nr. BK-01/01180, betreffende na te melden op aangifte voldaan bedrag aan omzetbelasting. 1. Aangifte, bezwaar en geding voor het Hof Belanghebbende...
 • LJN AQ9819, Eerste aanleg - meervoudig, 00/00718
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Tussen partijen is in geschil het antwoord op de volgende vragen: (1) Is er sprake van een fiscale eenheid op grond van artikel 7, vierde lid, van de Wet OB 1968 tussen de belanghebbende en A B.V.?; (2) Dient voor de aftrek van voorbelasting ingevolge artikel 15, zesde lid, van de Wet OB 1968 juncto...
 • LJN AT3590, Eerste aanleg - meervoudig, 04/02518
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Een woningcorporatie draagt het recht van vruchtgebruik van woningcomplexen over aan een CV en brengt de toe te rekenen voorbelasting in aftrek. Binnen de herzieningsperiode worden de rechten terugovergedragen en wordt de CV ontbonden. Hof: Het gebruik door de eigenaar eindigt ingeval de vestiging van...
 • LJN AV3431, Eerste aanleg - meervoudig, 99/01694
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Tussen partijen is in geschil het antwoord op de vraag of de Inspecteur met betrekking tot de hockeyaccommodatie en het sportzalencomplex terecht op de voet van artikel 15, zesde lid, van de Wet juncto artikel 13 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting heeft nageheven.
 • LJN AZ2061, Eerste aanleg - meervoudig, 03/01551
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Omzetbelasting Verbouwing van ligboxenstal vormt geen vervaardiging van een nieuwe onroerende zaak.
 • LJN BD2149, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/1644
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Omzetbelasting: 3-1-h-levering. Belanghebbende realiseert een kantoorgebouw dat bestaat uit vijf etages, die deels belast en deels vrijgesteld worden verhuurd. Het kantoorgebouw vormt juridisch gezien één geheel en is voorzien van een centrale ingang en centraal gelegen trappenhuis, lift, toiletgroepen en keukengroepen...
 • LJN BH6902, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/2988
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Omzetbelasting. Belanghebbende heeft een kantoorpand laten bouwen. Bij oplevering in 2005 is een deel belast verhuurd. In 2006 wordt een deel vrijgesteld verhuurd. Rechtbank: gezien de samenhang tussen de te verhuren gedeelten van het pand en de daarvoor bestaande algemene voorzieningen, heeft belanghebbende...
 •