Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet werk en bijstand

 

Artikel 40 Woonplaats en adresgegevens
1
Het recht op bijstand bestaat jegens het college van de gemeente waar de belanghebbende woonplaats heeft als bedoeld in de artikelen 10, eerste lid, en 11 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat bijstand aan een belanghebbende zonder adres als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt verleend door het college van een bij die maatregel aan te wijzen gemeente.
2
Het college verbindt aan de verlening van bijstand aan een belanghebbende zonder adres als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens de verplichting dat hij aangifte doet van een door hen ter beschikking gesteld briefadres als bedoeld in artikel 1 van die wet.
3
Indien bij de beoordeling van het recht op bijstand blijkt dat het door een belanghebbende verstrekte adres van hemzelf, van zijn echtgenoot of van een kind afwijkt van het adres waaronder de betrokkene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens staat ingeschreven, schort het college het recht op bijstand op.
4
Geen opschorting vindt plaats indien:
a
de afwijking redelijkerwijs geen gevolgen kan hebben voor het recht op of de hoogte van de bijstand;
b
de belanghebbende van de afwijking redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt;
c
daarvoor naar het oordeel van het college dringende redenen aanwezig zijn.
5
Het college doet schriftelijk mededeling van de opschorting, bedoeld in het derde lid, aan de belanghebbende en stelt hem daarbij in de gelegenheid de in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen adresgegevens te doen aanpassen binnen een door het college te stellen termijn.
6
De opschorting wordt beƫindigd zodra het aan het college gebleken is dat de afwijking niet meer bestaat. Indien de afwijking ook na de krachtens het vijfde lid gestelde termijn nog bestaat, herziet het college het besluit tot toekenning van de bijstand of trekt het dit in met ingang van de eerste dag waarover het recht op bijstand is opgeschort.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BA8305, Hoger beroep, 06/856 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  19-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking en terugvordering bijstand. Woonplaats niet meer in de gemeente?
 • LJN BD5641, Hoger beroep, 06/6984 WWB, 06/6985 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  24-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Niet nakomen van inlichtingenverplichting omtrent de woonsituatie. Herhaald verzoek om bijstand: tijdens 1e periode is er geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden; tijdens 2e periode is er sprake van wijziging in de woonsituatie.
 • LJN BD6930, Hoger beroep, 07/2733 WWB + 07/2735 WWB + 07/2736 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  08-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Intrekking en terugvordering bijstand. Maatregel.
 • LJN AO8420, Voorlopige voorziening, 04/785 VWWB
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  09-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Toepassing art. 4 Invoeringswet WWB. Voorziening getroffen nu onvoldoende onderzoek is verricht naar de woonsituatie van verzoeker
 •