Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke RechtsvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AN8564, Kort geding, KK 03V1061
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  20-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Vonnis inzake ontruiming huurwoning, Woningbouwvereniging Het Oosten.
 • LJN AN8566, Kort geding, KK 03V1062
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  20-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Vonnis inzake ontruiming huurwoning, Woningbouwvereniging Het Oosten
 • LJN AO6034, Voorlopige voorziening, 58988/ KG ZA 03-366
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  28-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Beroep op niet-ontvankelijkheid ivm ontbreken van de omschrijving waaruit het spoedeisend belang bestaat wordt afgewezen. Afgezien van het feit dat een dergelijk spoedeisend belang niet met zoveel woorden behoeft te zijn gesteld, maar ook kan voortvloeien uit de stellingen van eiser, miskent het ook...
 • LJN AO9470, Kort geding, 98293 / KG ZA 03-677
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  23-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Verzoek om aanhouding kort geding afgewezen en eiseres niet-ontvankelijk verklaard nu gedaagde niet is gedagvaard tegen de geappointeerde dag en ook niet vrijwillig is verschenen.
 • LJN AP1952, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 343796 04-3711
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  25-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Werknemer vordert in kort geding dat zijn werkgever hem toelaat tot zijn werkzaamheden als ploegbaas omdat hij eenzijdig uit zijn functie is gezet en teruggeplaatst is in de functie van galvaniseur met een verlaging van het salaris.
 • LJN AV7158, Kort geding, 426906
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  20-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden.
 • LJN BB1833, Kort geding, KG 07/920
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  30-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Toewijzing van vordering ontruiming woning na gegeven ontslag op staande voet is onverantwoord. Gedaagden werkten in restaurant op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en wonen in de woning boven een restaurant. Gedaagden zijn op staande voet ontslagen. In geschil is het antwoord op...
 • LJN BB3200, Kort geding, 87587 / KG ZA 07-219
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  05-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Vergelijkende reclame, spoedeisend belang, ontvankelijkheid, verbod en rectificatie van film. Ondanks toezegging eigener beweging de vertoning te staken; excuses; redactie van rectificatie
 • LJN BC2467, Kort geding, 522801 VV EXPL. 07-10165
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  20-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Wetsverwijzing: Arbeidstijdenwet 5:7, 5:15. Kort geding. Overschrijding wettelijk toegestane aantal arbeidsuren per week doordat werknemer twee volledige banen heeft. Goed werkgeverschap brengt mee dat werkgever in overleg treedt met werknemer en de andere werkgever(s) om tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen...
 • LJN BC7348, Eerste aanleg - enkelvoudig, 742339 / 08-50272
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  19-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Beschikking van de kantonrechter ex artikel 81 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Ter bescherming van de belangen van procespartijen bij een eerlijk proces weigert de kantonrechter bijstand of vertegenwoordiging door [X] bij de sector kanton van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage voor de periode van twee jaren na de datum van deze beschikking...
 • LJN BF0793, Voorlopige voorziening, 574841
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  09-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Overgang van onderneming. Grensoverschrijdend.
 • LJN BG6063, Voorlopige voorziening, 590380
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  04-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Huur. Bestendig gebruikelijke gedragslijn waarbij het aan de huurders werd overgelaten om te bepalen op welke wijze de kamers over de huurders werden verdeeld èn om te bepalen hoe de totale huurprijs van het pand over de huurders werd verldeeld. Opvolgend verhuurder gebonden aan coöptatiebeding, krachtens...
 • LJN BI2598, Eerste aanleg - enkelvoudig, 529354 vv 09-21
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  26-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  artikel 7:232, derde lid BW: hospitaverhuur
 • LJN BJ3888, Eerste aanleg - enkelvoudig, 631403
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  27-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Eiser was uitkeringsgerechtigde en is een overeenkomst voor bepaalde tijd aangegaan met SHD te Oss. Hij is werkzaam in het kader van het project Werkende Weg van de gemeente Oss. De overeenkomst kan als arbeidsovereenkomst worden aangemerkt. Eiser is op staande voet ontslagen op grond van werkweigering...
 •