Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke RechtsvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ3909, Hoger beroep, 2006/1186
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  05-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bij het bestreden vonnis heeft de kantonrechter [appellanten] veroordeeld om de woning met al wie en al wat zich daarin vanwege [appellanten] bevindt binnen twee maanden na de betekening van het vonnis te ontruimen en te verlaten en met overgifte van de sleutels geheel ter vrije beschikking van AWH te...
 • LJN BA1794, Hoger beroep, 2006/1068
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  13-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gelet op die feiten en omstandigheden hebben [appellant sub 1] en [appellant sub 2] (in het kader van deze voorlopige voorzieningenprocedure) onvoldoende gemotiveerd aangevoerd dat hun werkzaamheden een andere markt betreffen dan die waarop Teleflex zich richt en dat zij aldus niet werkzaam zijn “in...
 • LJN BC9915, Hoger beroep, 104.004.434
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  26-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Rv 351. Schorsing tenuitvoerlegging. Feitelijke misslag. Ingevolge artikel 351 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan de hogere rechter, indien hoger beroep is ingesteld tegen een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, op vordering van een partij alsnog de tenuitvoerlegging van het vonnis schorsen...
 • LJN BG9853, Hoger beroep kort geding, HD 200.015.952/01
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  23-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis in eerste aanleg. Het bestaan van artikel 351 Rv (schorsing tenuitvoerlegging door appelrechter) staat er niet aan in de weg dat de voorzieningenrechter de tenuitvoerlegging kan schorsen (art. 438 Rv).
 • LJN BI4351, Kort geding, 139548/KG ZA 09-149
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  28-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  schorsing executie; 351 Rv.
 • LJN BJ2733, Hoger beroep, 200.008.663/01 en 200.008.562/01
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  08-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Man geen belang bij schorsingsverzoek: in zoverre niet-ontvankelijk. Pensioenverevening (afhankelijk van keuze man omtrent pensioen bestaat er voor de vrouw al dan niet recht op pensioenverevening) en partneralimentatie.
 •