Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke RechtsvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA9815, Kort geding, 31202 HA ZA 284-1999
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  31-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ALMELO zaaknummer: 31202 HA ZA 284 van 1999 datum uitspraak vonnis: 31 januari 2001 Vonnis van de arrondissementsrechtbank te Almelo, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van: [Opposant], wonende te Hengelo (O), opposant, tevens eiser in reconventie, hierna te noemen [Opposant], procureur...
 • LJN AB3067, Kort geding, KG 01/1331 Pee
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  02-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Pee/IS vonnis 2 augustus 2001 DE PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM, RECHTSPREKENDE IN KORT GEDING in de zaak: rolnummer KG 01/1331 Pee 1. WERKGROEP AGNI, gevestigd te 's-Gravenhage, en 2. [eiser2], wonende te [woonplaats], en 3. [eiser3], wonende te [woonplaats], en 4. Twintigduizend...
 • LJN AP1376, Hoger beroep, R200400215
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  10-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  In hoger beroep is de vraag aan de orde of de Nederlandse rechter in casu rechtsmacht heeft, nu het kind ten tijde van het indienen van het inleidend verzoek zijn gewone verblijfplaats had in België, maar tijdens de procedure zijn gewone verblijfplaats in Nederland verkrijgt. Het hof stelt vast dat het...
 • LJN AT9363, Hoger beroep, Rekestnummer 0400029
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  13-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Vooropgesteld moet worden dat de vader [de zoon] en [de dochter] in 1998 heeft ontvoerd naar Egypte. Hij heeft de kinderen, die in Nederland zijn geboren en die tot 1998 in Nederland hebben gewoond, hun vertrouwde verzorgers en opvoeders (de grootouders aan moederszijde) ontnomen en heeft hen weggehaald...
 • LJN AV2498, Voorlopige voorziening, 254876
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  12-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Wijziging voorlopige voorzieningen (toevertrouwing van de minderjarige). Bevoegdheid. (Kinderontvoering).
 • LJN AY5536, Eerste aanleg - meervoudig, 86487/FA RK 06-221
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  02-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Adoptie van een Chinese minderjarige die zonder verblijfstatus in Nederland is en bij een Chinese man en zijn (thans Nederlandse) vrouw woont. Aan de gronden voor adoptie is niet voldaan, omdat niet vaststaat dat de adoptanten ten minste drie aaneengesloten jaren onmiddellijk voorafgaande aan de indiening van het verzoek met elkaar hebben samengeleefd...
 • LJN BC0185, Eerste aanleg - enkelvoudig, 125316/2006-1969
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  20-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Gezagswijziging. Bevoegdheid Nederlandse rechter. De Verordening(EG)nr.2201/2003, L 2003,338, de zogenaamde Brussel II–bis Verordening, noch het Haagse Kinderbeschermingsverdrag van 1961 is van toepassing is. Bevoegdheidsvraag wordt beheerst door het commune internationaal bevoegdheidsrecht zoals neergelegd...
 • LJN BC0186, Eerste aanleg - enkelvoudig, 138733/2--7-1002
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  20-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Ondertoezichtstelling. Bevoegheid Nederlandse rechter. De Verordening(EG)nr.2201/2003, L 2003,338, de zogenaamde Brussel II–bis Verordening, noch het Haagse Kinderbeschermingsverdrag van 1961 is van toepassing. Bevoegdheid wordt beheerst door het commune internationaal bevoegdheidsrecht zoals neergelegd...
 • LJN BJ4337, Hoger beroep, HV 200.027.784
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  09-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Ontheffing gezag over inmiddels naar Georgië vertrokken minderjarige. Bevoegdheid?
 • LJN BJ6615, Eerste aanleg - enkelvoudig, 135235
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  26-08-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  De rechtbank acht zich niet bevoegd te beslissen over de vraag of de hoofdverblijfplaats van het minderjarige kind, dat in Brazilië verblijft, bij de man of de vrouw zal zijn. Onbevoegdheid wordt ook aangenomen ten aanzien van het verzoek van de man tot het vaststellen van een omgangsregeling. Het kind...
 •