Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke RechtsvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF0969, Eerste aanleg - enkelvoudig, 74791
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  14-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Vonnis : 14 november 2002 Zaaknummer : 74791 / HA ZA 02-442 De rechtbank te Maastricht, enkelvoudige kamer, belast met de behandeling van burgerlijke zaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van: 1. [H.] [M.], 2. [G.] [W.] E/V [M.], beiden wonende te [H.], gemeente [H.], eisers in conventie, gedaagden in reconventie, procureur mr...
 • LJN AF2836, Eerste aanleg - enkelvoudig, 74954
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  08-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Vonnis : 8 januari 2003 Zaaknummer : 74954 / HA ZA 02-473 De rechtbank te Maastricht, enkelvoudige kamer, belast met de behandeling van burgerlijke zaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EDZ INSTALLATIE BV, gevestigd te Bunde, 2...
 • LJN AO0904, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/1499 BC
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  De rechtbank is niet bevoegd inzake deelname aan algemeen verbindend verklaarde CAO's. De rechtbank is niet bevoegd inzake vraag of sprake is van verplichte deelneming aan een bedrijfstakpensioenfonds.
 • LJN AO3411, Eerste aanleg - enkelvoudig, 134509 / VZ EZ 03-62
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  10-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  4:149 BW: kantonrechter ontheft executeur-testamentair van diens functie
 • LJN AS9540, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04-3025
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  20-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Kanton, bevoegdheid, arbeidsovereenkomst? Tussen inmiddels gescheiden echtgenoten heeft een "arbeidsvergoedingsovereenkomst" bestaan. De vergoeding(loon) voor werk van de vrouw in het bedrijf van de man werd onmiddellijk door de man teruggeleend alsook afgetrokken van zijn bedrijfswinst. De kantonrechter...
 • LJN BA4642, Eerste aanleg - meervoudig, 06/4268
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Het bedrijfspensioenfonds had in het kader van het vrijstellingsverzoek als bedoeld in artikel 13 Wet Bpf 2000 tevens in moeten gaan op de voorvraag of het bedrijf viel onder de werkingssfeer van de verplichtgestelde deelneming aan haar pensioenfonds. De berichtgeving omtrent deelneming aan andere fondsen...
 • LJN BB3065, Eerste aanleg - enkelvoudig, 518033
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  06-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Samenwerkingsovereenkomst tussen hockeyvereniging en speler. Arbeidsovereenkomst? Gelet op bedoeling van partijen, de tekst van de overeenkomst en de voorgestane uitvoering daarvan is er geen sprake van een arbeidsovereekomst. Verzoek tot ontbinding van de overeenkomst om die reden afgewezen.
 • LJN BB9731, Eerste aanleg - enkelvoudig, 503956 CV Expl. 07-2556
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  28-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Wetsartikelen: 3:185 BW, 678 RV Trefwoorden: verdeling huwelijksgoederengemeenschap; rechterlijke bevoegdheid; Essentie: Eiseres verzoekt, na echtscheiding (uitgesproken door de rechtbank Utrecht), de kantonrechter over te gaan tot verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap op grond van art. 3:185 BW...
 • LJN BD6594, Eerste aanleg - enkelvoudig, 135923 / HA ZA 07-1099
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  19-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Twee eisende partijen: de ene vordert een bedrag gelegen boven de competentiegrens van de sector kanton, de andere een bedrag daaronder. Gedaagde vordert ten aanzien van de vordering van de tweede eiser verwijzing naar de sector kanton. Oordeel rechtbank: vergaande samenhang tussen de twee vorderingen vanwege het onderwerp van het geschil, c...
 •