Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BI3082, Hoger beroep, 24-000170-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Bewezenverklaring van valsheid in geschrifte nu verdachte aan de Dienst Sociale Zaken van de gemeente op de formulieren die bestemd waren voor de vaststelling van zijn recht op uitkering telkens heeft vermeld dat hij op zijn GBA-adres woonde, terwijl dat feitelijk niet het geval was. Verdachte beroept zich op een gedoogsituatie...
 • LJN AZ3161, Eerste aanleg - meervoudig, 19.820004-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte was ten tijde van het tenlastegelegde dusdanig psychotisch dat hij niet in staat was zijn wil in alle redelijkheid te bepalen. Zijn hele doen en laten werd door de psychose bepaald. De rechtbank ontslaat verdachte van alle rechtsvervolging.
 • LJN BD9323, Eerste aanleg - meervoudig, 04/860406-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  De rechtbank acht verdachte - die op 10 april 2008 in Steyl een deel van het kloostercomplex waarin onder meer het Schutterij Museum was gehuisvest in brand stak -geheel ontoerekeningsvatbaar en beveelt opname van verdachte in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van 1 jaar.
 • LJN AR3226, Cassatie, 01023/04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Opzet en toerekenbaarheid na drank- en medicijngebruik. 1. Een verweer dat verdachte i.v.m. de toestand waarin hij verkeerde na voorafgaand gebruik van alcohol en medicijnen het tenlastegelegde niet opzettelijk heeft begaan, kan slechts slagen indien bij verdachte t.t.v. zijn handelen ieder inzicht in...
 • LJN BA2323, Eerste aanleg - meervoudig, 12/707454-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Schuld in de zin van artikel 6 WVW 1994. Van een verkeersdeelnemer, die al jarenlang met zekere regelmaat last heeft van “wegvallingen” , en die al eerder onverklaarde ongevallen, waaronder recentelijk ook een verkeersongeval, heeft meegemaakt zonder dat daar een goede oorzaak voor is gevonden, mag...
 • LJN BG7903, Eerste aanleg - meervoudig, 15/700709-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Oplegging ISD-maatregel. Mogelijk (latent) aanwezige psychiatrische problematiek staat niet in de weg aan oplegging van de ISD-maatregel. De ‘Richtlijn voor strafvordering bij meerderjarige zeer actieve veelplegers’ doelt op een psychiatrische contra-indicatie als bedoeld in artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht...
 • LJN BG5497, Eerste aanleg - meervoudig, 11/510168-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  De rechtbank heeft een 64-jarige verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaren, met aftrek van de tijd die hij reeds in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, ter zake doodslag middels messteken.
 • LJN AF3479, Hoger beroep, 24-000108-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Parketnummer: 24-000108-02 Arrest d.d. 29 januari 2003 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank van het arrondissement Assen d.d. 30 januari 2002 in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], thans zonder vaste woon...
 • LJN BI4600, Eerste aanleg - meervoudig, 12/715375-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Doodslag in loods Sas van Gent. Vrijspraak van moord, veroordeling wegens doodslag: gevangenisstraf 5 jaar. Verwerpingen van beroepen op noodweer(exces), psychische overmacht en niet-toerekenbaarheid. Rechtbank niet overtuigd van dissociatieve stoornis. Verdachte verminderd toerekeningsvatbaar als gevolg van een gebrekkige ontwikkeling...
 • LJN AZ1537, Eerste aanleg - meervoudig, 05/830157-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Dienstweigering bewezen verklaard zonder oplegging van straf of maatregel.
 • LJN AF4653, Eerste aanleg - meervoudig, 11/005172-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  RECHTBANK DORDRECHT MEERVOUDIGE STRAFKAMER Tegenspraak Parketnummer : 11/005172-02 Zittingsdatum : 04 februari 2003 Uitspraak : 18 februari 2003 VERKORT STRAFVONNIS (art. 138b Sv) De rechtbank te Dordrecht heeft op grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting...
 • LJN AZ7003, Eerste aanleg - meervoudig, 15/630494-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Poging doodslag; handelen in strijd met artikel 27, eerste lid, van de Wet Wapens en Munitie. Poging doodslag t.a.v. van een portier in een horecagelegenheid. De raadsvrouw van verdachte heeft ten aanzien van het onder 1 primair tenlastegelegde feit aangevoerd, dat verdachte geen opzet had op de dood...
 • LJN BA0546, Eerste aanleg - meervoudig, 09/650063-06 + 13.021332-04 (TUL)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Bedreiging leden van het Koninklijk Huis. Alle rapporteurs spreken als hun deskundig oordeel uit dat verdachte ontoerekeningsvatbaar moet worden geacht. Op grond van het onderzoek ter terechtzitting komt het oordeel van de deskundigen aangaande de ontoerekeningsvatbaarheid van verdachte de rechtbank juist voor...
 •