Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AT2955, Hoger beroep, 24-000984-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Verdachte heeft meermalen opzettelijk niet emissiearm dierlijke meststoffen aangewend op grasland. Zij heeft zich daarmee onttrokken aan de Nederlandse regelgeving op milieugebied, die thans dwingend voorschrijft dat het niet toegestaan is dierlijke meststoffen te gebruiken op grasland, tenzij deze meststoffen...
 • LJN AY6220, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/636140-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Overtreding voorschriften oormerken varkens. Het verweer dat sprake is van een strafuitsluitingsgrond, omdat verdachte zich door het wettelijk verbod van dierenmishandeling heeft laten weerhouden van het aanbrengen van oormerken wordt verworpen. De economische politierechter is van oordeel dat de oormerkplicht een redelijk doel dient...
 • LJN AR7175, Cassatie, 00149/04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-01-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  ’s Hofs oordeel dat verdachte, nu zij de tenlastegelegde gedraging ontkent, geen beroep kan doen op een strafuitsluitingsgrond, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting (HR NJ 2004, 286).
 • LJN BI2759, Eerste aanleg - meervoudig, 10/690203-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Promis. Verdachte is opgetreden als advocaat in een civiele procedure. Hem wordt verweten dat hij in deze procedure opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (ver)valste getuigenverklaringen en dat hij opzettelijk meineed heeft uitgelokt. De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte op enig moment voorafgaand...
 • LJN BD7019, Eerste aanleg - meervoudig, 05/720339
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  De rechtbank acht bewezen dat een agent in het kader van een aanhouding zich heeft schuldig gemaakt aan zware mishandeling. Het verweer dat zijn optreden in de gegeven omstandigheden noodzakleijk was is door de rechtbank verworpen. Veroordeling tot een werkstraf van 120 uur.
 • LJN BJ4550, Hoger beroep, 22-004252-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte (een surveillancehondengeleider/brigadier van politie) is bij het thans bewezenverklaarde feit opgetreden ter daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde als bedoeld in artikel 2 van de Politiewet 1993. Naar het oordeel van het hof was er ter plaatse op de Oostlaan toen sprake van een grimmige...
 • LJN AR5196, Eerste aanleg - enkelvoudig, 13/086172-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De mevrouw die in Amstelveen runderen, varkens en schapen heeft gehouden zonder de dieren te oormerken is door de economische politierechter ontslagen van alle rechtsvervolging. De verdachte is niet strafbbaar omdat zij zich door het wettelijk verbod van dierenmishandeling terecht heeft laten weerhouden om te voldoen aan haar oormerkplicht...
 •