Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BB9424, Hoger beroep, 20-004156-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Fiscale fraudezaak (transactiewaarde) – opzet Verdachte heeft eigenhandig de transactiewaarde vastgesteld op een aanmerkelijk te laag bedrag. Verdachte verlaagde de waarde van de goederen bij invoer in Europa in verband met de daarover te betalen invoerrechten zodanig dat hij op een uit concurrentieoverwegingen...
 • LJN BB4213, Eerste aanleg - meervoudig, 01/849507-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Tien jaar gevangenisstraf en terbeschikkingstelling met dwangverpleging voor onder meer het stelselmatig verkrachten van jonge pleegkinderen gedurende een groot aantal jaren. Gelet op de ernst van de feiten adviseert de rechtbank dat pas met de tbs met dwangverpleging zal worden begonnen nadat 2/3 van de gevangenisstraf is verstreken.
 • LJN BB9620, Eerste aanleg - meervoudig, 01/849507-06 (nw)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Gevangenisstraf voor de duur van 10 jaren en terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging voor verkrachting van zijn pleegkinderen meermalen gepleegd, voor met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam meermalen gepleegd,...
 • LJN AV0547, Hoger beroep, 24-001291-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Uit hetgeen verdachte heeft verklaard blijkt, dat hij op zoek was naar een uitbreiding van landbouwgrond met het oog op het zich verwerven van meer mestproductierechten. Dat doel kon hij bereiken door het gaan pachten van grond, die in alle opzichten voldeed aan voormelde definities uit de Meststoffenwet...
 • LJN BI0573, Hoger beroep, 22-005866-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte heeft als ambtenaar een gift, te weten een personenauto, aangenomen, terwijl hij wist dat deze gift hem werd gedaan teneinde hem te bewegen iets te doen of na te laten in strijd met zijn ambtsplicht. Naar het oordeel van het hof kan op dergelijk strafbaar handelen in beginsel niet anders...
 • LJN BG6066, Raadkamer, AVNR 359-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  08-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Verzoek ex 591a Sv: De HR heeft het OM niet-ontvankelijk verklaard wegens verjaring. De zaak was de feitelijke instanties gepasseerd en bevond zich in de cassatiefase. Tot zover is de situatie gelijk aan de zaak die heeft geleid tot de beschikking van dit hof van 19 maart 2007, LJN BE8944. Daarna lopen de zaken uiteen...
 • LJN AF1248, Eerste aanleg - meervoudig, 10/005038-98
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Parketnummer van de berechte zaak: 10/005038-98 Datum uitspraak: 29 november 2002 Tegenspraak VONNIS van de RECHTBANK TE ROTTERDAM, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte] geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] zonder bekende vaste woon- of verblijfplaats hier te lande, wonende te [adres]...
 •