Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AU3645, Hoger beroep, 2200295505
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Bewijsoverweging; Schennis van de eerbaarheid Nu de termen in de tenlastelegging worden geacht gebezigd te zijn in dezelfde zin als in de delictsomschrijving van artikel 239 van het Wetboek van Strafrecht overweegt het hof ambtshalve als volgt. Een volwassen man die zich, gedurende de nachtelijke uren,...
 • LJN AU5638, Eerste aanleg - meervoudig, 08/700209-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  De rechtbank acht bewezen dat verdachte niet alleen een enorme hoeveelheid, te weten 2824 multimediafiles met kinderpornografie, aanwezig heeft gehad maar ook dat hij zijn nog zeer jonge stiefdochter gedurende langere periode seksueel heeft misbruikt en ten overstaan van haar seksuele handelingen heeft verricht...
 • LJN BH2655, Eerste aanleg - meervoudig, 07/440193-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  feitelijke aanranding; schennis eerbaarheid; strafmaatmotivering; ISD
 • LJN BH9326, Eerste aanleg - enkelvoudig, 18/650560-09
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  Man (55 jaar) veroordeeld voor schennis van de eerbaarheid ten aanzien van minderjarige meisjes bij een school. De uitlatingen van verdachte zijn aan te merken als seksueel onfatsoenlijk gedrag.
 • LJN AY6950, Eerste aanleg - meervoudig, 04/860368-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Ontucht met minderjarigen, gepleegd door een leraar. Straf boven eis. Ontzetting uit ambt. Doordat verdachte het in hem gestelde vertrouwen als leraar en jeugdleider diep heeft beschaamd en de maatschappelijke verontrusting die mede daarvan het gevolg is, alsmede het wantrouwen dat hierdoor wordt gekweekt...
 • LJN AQ6065, Eerste aanleg - meervoudig, 13.097.100.2004
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Overleveringswet, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), Internationale rechtshulpkamer, Belgie, verkrachting.
 • LJN AL8452, Cassatie, 02679/02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Art. 239 Sr strekt niet ter bestrijding van schennis van de eerbaarheid door afbeelding of geschrift dan wel door gesproken woord. De bewezenverklaarde ongewenste telefonische toevoeging van woorden met een seksuele strekking wordt niet bestreken door art. 239 Sr.
 • LJN BC7405, Eerste aanleg - meervoudig, 08/710970-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte heeft zich - naast overtreding van de vuurwapenwet - schuldig gemaakt aan openbare schennis. Een feit als dit veroorzaakt over het algemeen gevoelens van angst en onveiligheid bij het slachtoffer. Verdachte heeft dit ondergeschikt gemaakt aan zijn verlangen om zijn eigen lustgevoelens te bevredigen...
 • LJN AZ7574, Eerste aanleg - meervoudig, 08/710630-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte, een man van (nu) 75 jaar oud, wordt veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf (waarvan 8 voorwaardelijk) voor het in Almelo hebben gepleegd van diverse seksuele gedragingen met een viertal meisjes uit zijn woonomgeving. Daarbij is, behalve met de ernst van zijn gedragingen en de gevolgen...
 •