Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Strafvordering

 

Artikel 255
1
De verdachte kan na zijn buitenvervolgingstelling, na de hem betekende beschikking, houdende verklaring dat de zaak geëindigd is, of na de hem betekende kennisgeving van niet verdere vervolging, in het laatste geval behoudens artikel 12i of artikel 246, ter zake van hetzelfde feit niet opnieuw in rechten worden betrokken tenzij nieuwe bezwaren bekend zijn geworden.
2
Als nieuwe bezwaren kunnen enkel worden aangemerkt verklaringen van getuigen of van den verdachte en stukken, bescheiden en processen-verbaal, welke later zijn bekend geworden of niet zijn onderzocht.
3
In dat geval kan de verdachte niet ter terechtzitting van de rechtbank worden gedagvaard, dan na een ter zake dier nieuwe bezwaren ingesteld gerechtelijk vooronderzoek.
4
Bij verzuim van een termijn voor verdere vervolging of kennisgeving van niet verdere vervolging kan de verdachte ter zake van hetzelfde feit niet weder in rechten worden betrokken dan onder de voorwaarden, in de voorgaande leden bepaald. Echter kan het gerecht, voor hetwelk de zaak het laatst werd vervolgd, op de vordering van het openbaar ministerie, dit alsnog éénmaal een nieuwen termijn stellen, indien het algemeen belang dat dringend eischt. Artikel 244, tweede lid, is van toepassing.
5
Verzuim van een termijn voor verdere vervolging of kennisgeving van niet verdere vervolging wordt niet aanwezig geacht, indien eene tijdig uitgebrachte dagvaarding om ter terechtzitting te verschijnen, vervalt of wordt ingetrokken of nietig verklaard.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA5628, Eerste aanleg - meervoudig, 13/120074-98
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  25-04-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM 13/120074-98 Datum beschikking: 25 april 2000 op de vordering zoals bedoeld in artikel 255 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) van de officier van justitie in de zaak tegen verdachte...
 • LJN AF4232, Cassatie, 01748/01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  1 april 2003 Strafkamer nr. 01748/01 EW/IK Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 8 februari 2001, nummer 22/002869-98, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1950, wonende te [woonplaats]...
 • LJN BD4924, Eerste aanleg - meervoudig, 15/751648-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Nadat verdachte in februari 2001 was aangehouden in verband met de poging tot liquidatie van Cor van Hout, heeft de officier van justitie in november 2001 beslist af te zien van verdere vervolging van verdachte. Naar aanleiding van nieuwe bezwaren heeft de rechter-commissaris op vordering van de officier...
 • LJN BD8494, Eerste aanleg - meervoudig, 10/750101-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Cold case zaak. Moord uit 1990. Belastende verklaring van een getuige bruikbaar voor het bewijs, nu deze wordt ondersteund door ander bewijs. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 7 jaar en acht maanden. Aftrek wegens artikel 63 Wetboek van Strafrecht en wegens zoekraken dossier in trein.
 • LJN BD4909, Eerste aanleg - meervoudig, 15/751651-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Nadat verdachte in december 2000 was aangehouden in verband met de poging tot liquidatie van Cor van Hout, heeft de officier van justitie in maart 2001 beslist af te zien van verdere vervolging van verdachte. Naar aanleiding van nieuwe bezwaren heeft de rechter-commissaris op vordering van de officier...
 •