Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA8897, Raadkamer, K. 99.284
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Kl. 99.284 GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH Beschikking van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch, achtste kamer, van 7 december 2000 inzake het beklag ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering van: [klager] [woonplaats]...
 • LJN AB0399, Raadkamer, Klacht niet vervolging K 00.0166
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Kl. 00.0166 GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH Beschikking van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch, achtste kamer, van 6 maart 2001 inzake het beklag ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering van...
 • LJN AA9796, Raadkamer, Klacht niet-vervolging K 00.0108
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het hof na een door klaagster ingediende klacht niet-vervolging ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering beveelt de vervolging van beklaagde ter zake ontucht.
 • LJN BF3267, Raadkamer, K08/0001
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Klacht ex artikel 12 Sv; art. 138a Sr. Het openbaar ministerie is ingevolge artikel 124 Wet Rechterlijke Organisatie belast met de vervolging van strafbare feiten. Op grond van artikel 167, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering kan van vervolging worden afgezien op gronden aan het algemeen belang ontleend...
 • LJN BD9108, Raadkamer, K07/0518
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  01-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Klacht ex artikel 12 Sv. Het hof acht, gelet op de ernst en omvang van het beweerdelijk gepleegde strafbare feit en de zich in het dossier bevindende aanwijzingen, termen aanwezig om het beklag gegrond te verklaren en de vervolging van beklaagden te bevelen, ter zake van zware mishandeling en vrijheidsberoving...
 • LJN BA1216, Hoger beroep, K04/0348
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verzoek tot bewilliging in het doen uitgaan van knvv na klacht ex art. 12 Sv.; oplichting. Weliswaar acht het hof voldoende bewijs in het dossier aanwezig voor het leugenachtig verklaren door verdachte H. omtrent de in de auto aanwezige gasinstallatie, maar het hof acht onvoldoende bewezen dat de foutieve...
 • LJN BG7125, Raadkamer, K07/0546
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Klacht ex artikel 12 Wetboek van Strafvordering. Het hof heeft ten tijde van het onderzoek in raadkamer op 27 mei 2008 reeds vastgesteld dat klager in zijn beklag ontvankelijk is, daar de onbepaaldheid van de beslissing van de officier van justitie kan worden beschouwd als een weigering om een vervolgingsbeslissing te nemen...
 • LJN AA9794, Raadkamer, K. 00.0105
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Kl. 00.0105 GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH Beschikking van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch, achtste kamer, van 15 januari 2001 inzake het beklag ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering van: [Klager], wonende...
 • LJN AD5139, Raadkamer, Kl. 00.0105
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het hof verleent de door de officier van justitie gevraagde bewilliging in het door hem doen uitgaan van een kennisgeving niet verdere vervolging.
 •