Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AD8784, Eerste aanleg - meervoudig, 96/01145
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 96/01145 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de erven X, met gekozen domicilie te Y (hierna: de erven), tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid Ondernemingen P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AL1847, Eerste aanleg - meervoudig, 00/02991
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De Inspecteur heeft in het verweerschrift gesteld en hij heeft tijdens het onderzoek ter zitting verklaard dat de aangifte over het onderhavige jaar niet is gedaan binnen de ingevolge artikel 64, tweede lid, onderdeel h, ten 2° van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (hierna: de Wet IB 1964) juncto...
 • LJN AO9873, Eerste aanleg - meervoudig, 02/02024
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft naar partijen ter zitting uitdrukkelijk hebben verklaard het antwoord op de volgende vragen: 1. Kan de aanslag middels het leerstuk van conversie geacht worden een navorderingsaanslag te behelzen? 2. Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, heeft de Inspecteur een...
 • LJN AT7225, Cassatie, 40958
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  `Beschikking geen aanslag’. Navordering toegestaan na systeemfout?
 • LJN AU3339, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/03584
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Successierecht. Per abuis is een beschikking ex art. 12 AWR verzonden in plaats van een aanslagbiljet. Dit was naar het oordeel van het Hof het gevolg van een tik-, dan wel een invoer- of intoetsfout bij het gebruik van het computersysteem waarmee de aanslagen worden geregeld. Van een systeemfout die...
 • LJN AZ6656, Hoger beroep, 06/00239
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende heeft na het verstrijken van de driejaarstermijn een T-biljet ingediend en zou bij tijdige indiening recht hebben gehad op een teruggaaf van minder dan f 1.000. De inspecteur heeft (ten onrechte) geen beschikking genomen om geen aanslag op te leggen (ex art. 12 Awr) maar hij heeft een nihil...
 • LJN BB4153, Eerste aanleg - meervoudig, AWB06/1501
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  Geen navordering verhinderend ambtelijk verzuim; ter registratie aangeboden akte was binnen een redelijke termijn op competente eenheid Belastingdienst/Registratie & Successie verwerkt. Sprake van schenking. Bestaan en eventuele omvang van gestelde inverdienregeling niet aannemelijk. Voldoening aan natuurlijke verbintenis evenmin aannemelijk.
 • LJN BG7012, Hoger beroep, BK 170/07 schenkingsrecht
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Partijen voeren in hoger beroep geen grieven aan tegen de door de rechtbank vastgestelde feiten, zodat het hof hiervan ook in hoger beroep zal uitgaan. Belanghebbende voert in hoger beroep dezelfde punten aan als hij bij de rechtbank heeft aangevoerd. Alleen het geschilpunt inzake een hogere latente...
 • LJN BG8791, Hoger beroep, BK-07/00126 t/m 07/00134
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Recht van successie. Belanghebbende doet een juiste aangifte. Hieruit volgt dat recht van successie verschuldigd is. De Inspecteur verzendt ten onrechte een 'Beschikking geen aanslag'. Na ontdekking hiervan legt hij navorderingsaanslagen op Het Hof is op grond van de feiten van oordeel dat de verzending...
 • LJN BH5912, Hoger beroep, 08/00218
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende ontvangt naar aanleiding van een aangifte voor het recht van succesie een beschikking van de inspecteur dat geen aanslag zal worden opgelegd. Na twee jaar legt de inspecteur alsnog een navorderingsaanslag op. Naar het oordeel van het Hof komen de gevolgen van de lacune in het computersysteem...
 • LJN BI0257, Eerste aanleg - enkelvoudig, 07/1621
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Eiseres heeft een 'beschikking geen aanslag' ontvangen, maar daarna is toch een navorderingsaanslag opgelegd. Ten tijde van het regelen van de aanslag was bij verweerder bekend dat het computersysteem fouten bevatte. Verweerder heeft onvoldoende maatregelen getroffen tot herstel of vermijden van de systeemfout,...
 •