Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AN7509, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/05044 PV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bij het opleggen van de in geschil zijnde voorlopige aanslag heeft de inspecteur niet gehandeld met inachtneming van de daarbij in acht te nemen redelijkheid. Belanghebbende heeft recht op vergoeding van de bezwaarfase en op de kosten van het beroep.
 • LJN AS2535, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/01049
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Artikel 7:15 AWB. Kosten van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift beschouwt het Hof als een handeling waarvoor de bijstand van een professionele gemachtigde weliswaar niet noodzakelijk is, maar die, indien een belastingplichtige die niet zelf over een juridische achtergrond beschikt ervoor...
 • LJN AY7292, Eerste aanleg - meervoudig, 03/01194
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Formeel recht Voor het opleggen van een nadere voorlopige aanslag is geen verzoek van de belastingplichtige vereist.
 • LJN BA8618, Hoger beroep, BK-06/00075
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Wet IB/Redelijke wetstoepassing kan er niet toe leiden dat artikel 9.4, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet wordt toegepast, en artikel 9.4, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet buiten toepassing wordt gelaten. Toetsing aan artikel 3:4 van de Awb kan niet aan de orde komen.
 • LJN BB2642, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/1241 IB/PVV en AWB 05/1243 IB/PVV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  In geschil of eiser met het kweken van hennep belastbaar inkomen uit werk en woning heeft behaald. Indien deze vraag in bevestigende zin moet worden beantwoord, is voorts het bedrag van het met het kweken van hennep behaalde belastbare inkomen uit werk en woning in geschil.
 • LJN BB5497, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/270
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Belanghebbende is inwoner van Nederland en werkzaam in België (grensarbeider). Hij heeft recht op toepassing van de compensatieregelingen van artikel 27 van het belastingverdrag tussen Nederland en België. De inspecteur heeft belanghebbende in 2003 een voorlopige teruggaaf ter zake van deze compensatieregelingen verleend...
 • LJN BD6842, Eerste aanleg - meervoudig, 07/8131
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Geen sprake van bijzondere omstandigheden die de vrijval van de HIR ultimo 2006 voorkomen. Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij vervangende investeringen heeft gepleegd. Geen voorziening voor aansprakelijkstelling directeur in privé of kosten voor te voeren procedures.
 • LJN BD7475, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/1243
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Inkomstenbelasting. Terecht bijtelling voor privé-gebruik van auto toegepast nu eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij de zakenauto niet meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden heeft gebruikt.
 • LJN BE9832, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/9687 WAZ
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Schadevergoeding. Eiser vordert vergoeding van de in verband met de behandeling van het bezwaar en beroep gemaakte kosten (7:15 Awb en 8:75 Awb). Subsidiair vordert eiser ter zake van de door hem gemaakte kosten (de bezwaarkosten, de kosten van het beroep, het griffierecht en de wettelijke rente) een schadevergoeding op grond van artikel 6...
 • LJN BH9554, Eerste aanleg - enkelvoudig, 08/4068
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Proceskosten bezwaarfase. Voorlopge aanslag opgelegd aan de hand van bekende gegevens uit meest recente belastingjaar. Geen sprake van aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid.
 •