Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1816, Cassatie, 30179
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-02-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 24 februari 1994 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de loonbelasting. 1. Naheffingsaanslag, bezwaar en geding voor het Hof 1.1. Aan belanghebbende is over het kalenderjaar 1983 een naheffingsaanslag...
 • LJN AA2426, Cassatie, 33198
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-04-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 18 februari 1997 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de be lasting van personenauto's en motorrijwielen. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag...
 • LJN AA2659, Cassatie, 33934
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-02-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 20 november 1997 betreffende na te melden aan de fiscale eenheid X B.V. c.s. te Z opgelegde naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor...
 • LJN AA3240, Cassatie, 31934
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-05-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X Ltd te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 3 januari 1996 betreffende na te melden naheffingsaanslag kapitaalsbelasting. 1. Naheffingsaanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag kapitaalsbelasting opgelegd ten bedrage van ƒ 1...
 • LJN AA4477, Eerste aanleg - meervoudig, 93/3431
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-01-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE "p" eerste meervoudige belastingkamer 3 januari 1996 nummer 93/3431 UITSPRAAK op het beroep van X Ltd (hierna: belanghebbende), gevestigd te Z, tegen de uitspraak van de Inspecteur te P, betreffende na te noemen naheffingsaanslag. 1. Naheffingsaanslag...
 • LJN AA7606, Eerste aanleg - meervoudig, 99/02566
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-07-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Naar het oordeel van het Hof woonde belanghebbende voor de toepassing van de Wet op de inkomstenbelasting 1964/Wet op de vermogensbelasting 1964 nà 1 november 1991 op Curaçao en niet meer in Nederland. Eind 1991 heeft erflater, naar de omstandigheden beoordeeld, het duurzame middelpunt van zijn persoonlijke levensbelangen verplaatst naar Curaçao...
 • LJN AA8315, Cassatie, 35694
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-11-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Hoge Raad der Nederlanden D e r d e K a m e r Nr. 35694 15 november 2000 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z te-gen de uit-spraak van het Ge-rechts-hof te 's-Gravenhage van 14 september 1999 be-tref-fen-de na te melden aanslag in de vennootschapsbelasting...
 • LJN AA9435, Eerste aanleg - meervoudig, 96/00499
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 96/00499 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, eerste meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de heer D te S (Frankrijk) tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid particulieren/ondernemingen te Breda van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AC0669, Eerste aanleg - enkelvoudig, 588/00
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 588/00 17 augustus 2001 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, derde enkelvoudige...
 • LJN AD6058, Cassatie, 35987
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-05-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 35.987 9 mei 2003 SE gewezen op het beroep in cassatie van N.V. X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 27 januari 2000, nr. P97/22067, betreffende na te melden beschikkingen op grond van de Wet waardering onroerende zaken. 1. Beschikkingen, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AE1214, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/01167
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Belastingkamer Nr. 98/01167 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, achtste enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van mevrouw X te Y tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid douane te Roosendaal van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AE3892, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/01208
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem achtste enkelvoudige belastingkamer nummer 00/01208 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : [X] te : [Z] verweerder : de Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren [P] aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaar betreft : aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1998 nummer ...
 • LJN AF6891, Hoger beroep, 23-004214-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  arrestnummer rolnummer 23-004214-02 datum uitspraak 4 april 2003 tegenspraak VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank te Amsterdam van 27 juni 2002 in de strafzaak onder parketnummer 13/129370-97 van het openbaar ministerie tegen S...
 • LJN AF8589, Eerste aanleg - meervoudig, 01/02197
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem Derde meervoudige belastingkamer nummer 01/02197 (BPM) U i t s p r a a k Op het beroep van [X] te [Z] (hierna belanghebbende) tegen de uitspraak van de Belastingdienst/Douane district [P] (hierna: de Inspecteur), betreffende na te noemen naheffingsaanslag belasting van personenauto's en motorrijwielen ...
 • LJN AH8903, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/03356
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  02/03356 - 20/6/03 - 1e EK Verdragswoonplaats. Voorkoming van dubbele belasting en premieheffing. Kosten kantoorruimte. Reiskosten.
 • LJN AL6962, Cassatie, 37513
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 37.513 3 oktober 2003 WM gewezen op het beroep in cassatie van X, domicilie gekozen hebbende te S, tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 28 juni 2001, nr. BK-00/01543, betreffende na te melden navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. 1. Navorderingsaanslag, beschikking, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AR7400, Eerste aanleg - meervoudig, BK-01/01888
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Aanslag inkomstenbelasting wegens binnenlandse belastingplicht. Belanghebbende heeft zijn duurzame betrekkingen, zowel van financiële als van persoonlijke aard, met Nederland niet verbroken. Belanghebbende moet worden geacht in Nederland te wonen. Belanghebbende is voor toepassing van de BRK inwoner van Nederland...
 • LJN AR7401, Eerste aanleg - meervoudig, BK-02/00946
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Aanslag inkomstenbelasting wegens binnenlandse belastingplicht. Belanghebbende heeft zijn duurzame betrekkingen, zowel van financiële als van persoonlijke aard, met Nederland niet verbroken. Belanghebbende moet worden geacht in Nederland te wonen. Belanghebbende is voor toepassing van de BRK inwoner van Nederland...
 • LJN AR7402, Eerste aanleg - meervoudig, BK-02/01386
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Aanslag inkomstenbelasting wegens binnenlandse belastingplicht. Ten onrechte uitgegaan door Inspecteur van omkering van de bewijslast. Belanghebbende heeft zijn duurzame betrekkingen, zowel van financiële als van persoonlijke aard, met Nederland niet verbroken. Belanghebbende moet worden geacht in Nederland te wonen...
 • LJN AR7403, Eerste aanleg - meervoudig, BK-02/03755
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Aanslag in het recht van schenking. De vader van belanghebbende heeft zijn duurzame betrekkingen, zowel van financiële als van persoonlijke aard, met Nederland niet verbroken. De vader van belanghebbende moet worden geacht in Nederland te wonen. De vader van belanghebbende is op het moment van de...
 • LJN AT0463, Eerste aanleg - enkelvoudig, BK 263/99 BPM
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is of het antwoord op de vraag waar belanghebbende ten tijde van de controle op 22 april 1998 woonde in de zin van artikel 4 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (: AWR).
 • LJN AT3635, Eerste aanleg - meervoudig, 01/00891
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Tussen partijen is in geschil op belanghebbende in het onderhavige jaar in Nederland woonde en zo ja, of de inspecteur het belastbare inkomen met recht op fl.1.000.000 heeft kunnen vaststellen. Voorts is de verzuimboete en de heffingsrente in geschil.
 • LJN AT4962, Eerste aanleg - meervoudig, 03/02480
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  4.16. Belanghebbende heeft een beroep gedaan op de meerderheidsregel in het kader van een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Het Hof overweegt dat belanghebbende een brief van 12 januari 2001 van de eenheid Particulieren Q en een brief van 27 februari 2001 van de eenheid Particulieren/Ondernemingen R...
 • LJN AW4065, Cassatie, 41502
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  28-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Loonbelasting; 30%-regeling; peildatum met betrekking tot deskundigheidseis.
 • LJN BF0791, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/9351 IB/PVV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Eiser is binnenschipper en eigenaar van twee schepen. Zijn gezin is woonachtig in [plaats in Nederland]. Hij heeft zich in 2001 laten inschrijven in het bevolkingsregister van [plaats in Duitsland].In 2004 heeft hij zich laten uitschrijven uit het bevolkingsregister in [plaats in Nederland]. De schepen...
 • LJN BG3985, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/6353
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  De rechtbank oordeelt dat belanghebbende zowel voor de toepassing van de Nederlandse belastingwet als voor de toepassing van de BRK inwoner van Nederland is en daarmee binnenlands belastingplichtig. De rechtbank oordeelt verder dat de inspecteur, met al hetgeen hij heeft aangevoerd, het volgende aannemelijk heeft gemaakt...
 • LJN BG5140, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/6354
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  De rechtbank oordeelt dat belanghebbende zowel voor de toepassing van de Nederlandse belastingwet als voor de toepassing van de BRK inwoner van Nederland is en daarmee binnenlands belastingplichtig. De rechtbank oordeelt verder dat de inspecteur, met al hetgeen hij heeft aangevoerd, het volgende aannemelijk heeft gemaakt...
 • LJN BG5277, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/6355
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-10-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  De rechtbank oordeelt dat belanghebbende zowel voor de toepassing van de Nederlandse belastingwet als voor de toepassing van de BRK inwoner van Nederland is en daarmee binnenlands belastingplichtig. De rechtbank oordeelt verder dat de inspecteur, met al hetgeen hij heeft aangevoerd, het volgende aannemelijk heeft gemaakt...
 • LJN BH2846, Eerste aanleg - meervoudig, 06/3072
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Artikel 4 AWR. Woonplaats. Navordering en boete. Eiser verblijft een gedeelte van het jaar in Nederland en een gedeelte van het jaar in Zwitserland. De rechtbank is van oordeel dat het duurzame middelpunt van eisers persoonlijke levensbelangen zich in Nederland bevindt. De rechtbank kent hierbij doorslaggevende...
 • LJN BJ1946, Eerste aanleg - enkelvoudig, 08/3005
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  De inspecteur had informatie gevraagd over de woonplaats van een Duitser die zich had ingeschreven in Nederland op het adres van een camping, waar hij een stacaravan had. Die informatie was slechts gedeeltelijk verstrekt. De rechtbank oordeelde dat niet was voldaan aan de eisen van art. 47 AWR wat leidde tot omkering van de bewijslast...
 • LJN BJ1952, Eerste aanleg - enkelvoudig, 08/3004
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  De inspecteur had informatie gevraagd over de woonplaats van een Duitser die zich had ingeschreven in Nederland op het adres van een camping, waar hij een stacaravan had. Die informatie was slechts gedeeltelijk verstrekt. De rechtbank oordeelde dat niet was voldaan aan de eisen van art. 47 AWR wat leidde tot omkering van de bewijslast...
 •