Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet inzake rijksbelastingenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA7031, Hoger beroep, 199901146/1.
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 199901146/1. Datum uitspraak: 29 mei 2000 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de besloten vennootschap Chemische Fabriek [fabriek] B.V., gevestigd te [vestigingsplaats], appellante, tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van 9 juni 1999 in het geding tussen...
 • LJN AA7376, Hoger beroep, 199901146/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 199901146/1. Datum uitspraak: 29 mei 2000 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de besloten vennootschap [appellante] B.V., gevestigd te [vestigingsplaats], appellante, tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van 9 juni 1999 in het geding tussen...
 • LJN AA7776, Eerste aanleg - meervoudig, 98/1351
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende vormt met ingang van 1994 een fiscale eenheid met haar dochtervennootschap A BV. A BV was tot en met 1992 gevoegd met B BV. In 1991 dan wel 1992, toen A BV met B BV gevoegd was, zijn de activa die (civielrechtelijk) tot het vermogen van A BV behoren door B BV afgewaardeerd. Belanghebbende...
 • LJN AA9615, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/03198
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  IV Gerechtshof Arnhem vierde enkelvoudige belastingkamer nr. 98/03198 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X Beheer BV te : Z ambtenaar : het hoofd van de afdeling Gemeente belastingen van de gemeente Apeldoorn aangevallen beslissing : uitspraak d...
 • LJN AB2329, Hoger beroep, 98/03200
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  07-06-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  IV Gerechtshof Arnhem Vierde enkelvoudige belastingkamer nummer 98/03200 U i t s p r a a k op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [X] BV te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het hoofd van de afdeling Gemeente belastingen van de gemeente Apeldoorn ...
 • LJN AE9370, Cassatie, 37395
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 37.395 5 december 2003 wv gewezen op het beroep in cassatie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 7 juni 2001, nr. 98/03198, betreffende na te melden aan X B.V. te Z opgelegde aanslag in de baatbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AF2070, Hoger beroep, 200104209/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  200104209/1. Datum uitspraak: 18 december 2002 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de Staatssecretaris van Financiën, appellant, tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam van 9 juli 2001 in het geding tussen: Koninklijke Nedlloyd N.V., gevestigd te Rotterdam en appellant...
 • LJN AF2343, Cassatie, 00709/02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  11 februari 2003 Strafkamer nr. 00709/02 ES/IK Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 20 december 2001, nummer 21/000474-01, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1967, wonende te [woonplaats]...
 • LJN AN8832, Hoger beroep, 02/3716 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  20-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Schending geheimhoudingsplicht en medeplichtigheid criminele organisatie. Is er voldoende feitelijke grondslag voor strafontslag wegens ernstig plichtsverzuim? Ontslag evenredig?
 • LJN AO9274, Hoger beroep, 00/5510 AW + 01/4696 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  29-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is terecht wachtgeld geweigerd omdat sprake is van ontslag door eigen schuld en toedoen?
 • LJN AO9278, Hoger beroep, 00/5522, 00/5523 + 01/3149 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  29-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Is terecht wachtgeld geweigerd omdat sprake is van ontslag door eigen schuld en toedoen?
 • LJN AP0827, Voorlopige voorziening, 03/02778
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Naar het voorlopige oordeel van de Voorzieningenrechter heeft de Ontvanger feiten noch omstandigheden aannemelijk gemaakt, die zijn beroep op artikel 10, tweede lid, onderdeel b, van de WOB, zoals verstaan als is weergegeven onder 6.51, schragen. Evenmin heeft de Ontvanger naar het voorlopige oordeel...
 • LJN AR2377, Eerste aanleg - meervoudig, 00/00865
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Loonbelasting. Nu belanghebbende, een aansprakelijk gesteld uitbeenbedrijf, onvoldoende op de hoogte is gesteld door de fiscus met betrekking tot de omvang van de belastingschuld van de derde, gaat de aanslag onderuit.
 • LJN AR2382, Eerste aanleg - meervoudig, 00/00864
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Omzetbelasting. Nu belanghebbende, een aansprakelijk gesteld uitbeenbedrijf, onvoldoende op de hoogte is gesteld door de fiscus met betrekking tot de omvang van de belastingschuld van de derde, gaat de aanslag onderuit.
 • LJN AV1517, Eerste aanleg - meervoudig, 02/03678
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  08-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Ter zake van de omwisseling van aandelen in een beursfonds dat (uitsluitend) aandelen hield in een ander beursfonds is met de inspecteur een compromis gesloten dat heeft geleid tot een betaling. Belanghebbende ziet in deze betaling een afdracht van (dividend)belasting die van haar is ingehouden. Het...
 • LJN AY3801, Eerste aanleg - meervoudig, Awb 05/1425
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  06-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Bezwaar en beroep tegen de de afwijzing op het verzoek om inzage in de correspondentie tussen de inspecteur van de Belastingdienst en het Kenniscentrum Vastgoed van de Belastingdienst. Artikel 67 van de AWR niet, maar wel de WOB van toepassing. Ten onrechte niet-ontvankelijk verklaring van het bezwaar...
 • LJN AY8369, Eerste aanleg - meervoudig, 03/02826
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Tussen partijen is in geschil het antwoord op de vraag of belanghebbende terecht op grond van de artikelen 32, lid 2 en 36 van de IW 1990 aansprakelijk is gesteld voor de openstaande belastingschulden, de kosten en invorderingsrente verband houdende met deze belastingschulden, alsmede de in deze belastingschulden...
 • LJN BA2054, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/1287
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Ambtelijk verzuim verhindert navordering bij vennoten film CV's. Aan belanghebbende, commanditair vennoot in een film-CV, is een navorderingsaanslag opgelegd waarbij alsnog de aftrek i.v.m. de investering in die CV is geweigerd. Het betreft dezelfde film-CV als in de uitspraak van Hof Amsterdam van 5 juli 2006 nr...
 • LJN BD0633, Herziening, P06/00029
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Herziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verzoek tot herziening afgewezen. Nadat het Hof en de Hoge Raad belanghebbendes (cassatie)beroep ongegrond hebben verklaard, verzoekt belanghebbende herziening van de hofuitspraak. Het Hof wijst het herzieningsverzoek af. De bij het verzoek overgelegde documenten hebben voor een deel betrekking op nader...
 • LJN BD9101, Raadkamer, K08/0031
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Klacht ex artikel 12 Sv.; art. 272 Sr. Op grond van het vorenstaande is het hof van oordeel dat blijkens uit het dossier blijkende feiten en omstandigheden sprake was van een aanzienlijke mate van betrokkenheid en een formeel te constateren mate van instemming van klager bij het naar buiten brengen van de gewraakte informatie...
 • LJN BH1025, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 08/3128 en AWB 08/3129
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Art. 6.16 Wet IB 2001. Buitengewone uitgaven. Uitgaven wegens ziekte. Medische noodzaak. Bewijs. Mogen door de belastingdienst verklaringen van medische aard worden gevraagd?
 •