Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

BeroepswetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AN8486, Hoger beroep, 03/4140 REA
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  29-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Aanvraag laptop met spraaksynthesizer voor het volgen van onderwijs. Heeft de voorzieningenrechter een termijn van twee weken kunnen opleggen voor het opnieuw beslissen op bezwaar?
 • LJN BF2228, Eerste aanleg - enkelvoudig, WW 08/3253-VRLK
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Rechtbank geeft verweerder opdracht om binnen vier weken na haar uitspraak een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen. Eiser komt in beroep omdat verweerder naar zijn mening niet (tijdig) gevolg heeft gegeven aan de uitspraak. Verweerder stelt dat de beslistermijn nog niet is verstreken en beroept zich op het bepaalde in artikel 19 van de Beroepswet.
 • LJN AQ7892, Voorlopige voorziening, 04/3751 REA-VV en 04/3752 WAO-VV
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  11-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Dat verzoeker voor zijn inkomen afhankelijk is van onderhavig uitkeringsrecht is onvoldoende om enig spoedeisend belang bij het treffen van een voorlopige voorziening aan te nemen.
 • LJN BB5458, Hoger beroep, 98/4132 AAWAO en 98/4133 AAWAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  21-11-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Termijn.
 • LJN BC9437, Hoger beroep, 06/4070 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  11-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Geen herziening WAO-uitkering. Vernietiging besluit en in stand laten van de rechtsgevolgen. CBBS-2. Nadere motivering in hoger beroep. Totdat in hoger beroep is beslist hoeft er geen uitvoering te worden gegeven door het bestuursorgaan aan de aangevallen uitspraak.
 • LJN BF1066, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 08/573
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  17-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Art. 8:75a Awb. Geen kostenveroordeling nu beslistermijn niet is overschreden na eerdere uitspraak rechtbank.
 • LJN BB6350, Eerste aanleg - enkelvoudig, SBR 06/1829
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  19-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Artikel 29b, eerste lid, van de Ziektewet is van toepassing indien er sprake is van een nieuwe functie in een nieuwe dienstbetrekking (na ontslag) bij dezelfde werkgever. Het door verweerder opgestelde beleid terzake, zoals neergelegd in Lisv-mededeling M 99.027 van 9 april 1999 blijft buiten toepassing...
 • LJN BJ7357, Hoger beroep, 01/3802 AW + 01/4432 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  06-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Voor buitenfuncties arbeidsongeschikte opzichter buitendienst bij waterschap, in het kader van reorganisatie geplaatst in binnenfunctie (waartegen geen bezwaar), weigert die werkzaamheden aan te vangen. Het stond betrokkene, die geen ambitie voor binnenwerk had, niet vrij dat werk te weigeren. Strafontslag niet onevenredig ...
 • LJN AF3636, Hoger beroep, 00/4714 AW e.a.
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  16-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  00/4714 AW, 00/4715 AW, 01/1051 AW en 01/1053 AW U I T S P R A A K in de gedingen tussen: het College van burgemeester en wethouders van Amsterdam, appellant, en [gedaagde], wonende te [woonplaats], gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN DE GEDINGEN Namens appellant is op de daartoe bij aanvullend...
 • LJN AH9479, Voorlopige voorziening, AWB 03/510 REA AA1 W2 V
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-06-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Uitvoering geven door gemeente van uitspraak LJN AG0222 strekkende tot beschikbaar stellen van fiets met trapondersteuning voor scholier.
 •