Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GemeentewetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AS7864, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/667
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Betredingsverbod. Procesbelang bij voldoende aannemelijkheid schade. Geen bevoegdheid artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet want onvoldoende basis voor oordeel dat sprake was van ernstige vrees voor ontstaan verstoring openbare orde.
 • LJN BA5123, Kort geding, 369248 / KG ZA 07-842
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  10-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  De Gemeente heeft de rechtsplicht bij een ontruimingsvonnis de executant te assisteren. De Gemeente komt echter wel beleidsvrijheid toe ten aanzien van de wijze en het tijdstip waarop assistentie bij de ontruiming van de krakers wordt verleend. De Gemeente kon in redelijkheid tot de beslissing komen...
 • LJN BB4441, Eerste aanleg - meervoudig, 105149 / HA ZA 05-1041
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  26-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Tijdens reparatie omgevallen hoogspanningsmast beschadigt ondergrondse kerosineleiding. Bedrijfsmatige gebruiker van de mast aansprakelijk uit hoofde van artikel 6:162 en 6:174/181 BW. Procedure in vrijwaring tegen adviseur inzake reparatie, aannemer, Staat, provincie Limburg en gemeenten Stein en Beek. Vrijwaringsvorderingen integraal afgewezen.
 • LJN BB4448, Eerste aanleg - meervoudig, 106938 / HA ZA 05-1272
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  26-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Tijdens reparatie omgevallen hoogspanningsmast beschadigt ondergrondse kerosineleiding. Bedrijfsmatige gebruiker van de mast aansprakelijk uit hoofde van artikel 6:162 en 6:174/181 BW. Procedure in vrijwaring tegen adviseur inzake reparatie, aannemer, provincie Limburg en gemeenten Stein en Beek. Vrijwaringsvorderingen integraal afgewezen.
 • LJN BB8909, Hoger beroep, 200702426/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 17 maart 2004 heeft appellant sub 2 (hierna: de burgemeester) NS Vastgoed B.V. (hierna: NS Vastgoed) bevolen uiterlijk vrijdagochtend 19 maart 2004 om 9.00 uur over te gaan tot de sloop van gebouwen op het perceel aan de Potgieterlaan 32 te Leiden (hierna: het perceel). Indien NS Vastgoed...
 • LJN BD8250, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/10090 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Beroep tegen besluit uitvaardigen noodbevel door Gemeente ongegrond. Reële kans dat door bouwwerkzaamheden een oude mijn tot ontploffing zou kunnen worden gebracht. Verweerder kon dan ook ernstige vrees koesteren voor het ontstaan van een zwaar ongeval. Gelet op de gegevens over de situatie die verweerder...
 • LJN ZF0329, Eerste aanleg - meervoudig, 95/8114 GEMWT
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-01-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Art. 172 noch 175 Gemeentewet (anders: ABRS wat betreft art. 175 Gemeentewet) biedt basis voor verwijderingsbevel voor periode van 14 dagen. Een 8-uurs bevel voldoet wel aan de eisen ex art. 172.3 Gemeentewet.

  Bevel aan eiser tot verwijdering uit Ganzenhoefgebied en zich gedurende een, nader aangegeven,...

 •