Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

GrondwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AB2607, Hoger beroep, 99/351
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  16-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  16 januari 2001 derde civiele kamer rolnummer: 99/351 G E R E C H T S H O F T E A R N H E M Arrest in de zaak van: [appellant], wonende te [woonplaats appellant], appellant, procureur: mr J.M. Bosnak, tegen: [geïntimeerde], wonende te [woonplaats geïntimeerde], geïntimeerde, procureur: mr J...
 • LJN AB2971, Eerste aanleg - meervoudig, 98/3750
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  01-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  HA/B rolnummer: 98/3570 datum vonnis: 1 augustus 2001 ARRONDISSEMENTSRECHTBANK ’S-GRAVENHAGE sector civiel recht - meervoudige kamer Vonnis in de zaak met bovenvermeld rolnummer van: Varkens K.I. Noord-Brabant B.V., gevestigd en kantoor houdend te Vught, eiseres, procureur: mr. E. Grabandt, tegen de Staat der Nederlanden ...
 • LJN AO9606, Voorlopige voorziening, 04-644 AW
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  17-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Door de uitlatingen van de minister in een radio-interview is verzoeker niet rechtstreeks in zijn rechtspositioneel belang getroffen, zodat tegen die uitlatingen geen bezwaar openstaat en derhalve is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening niet-ontvankelijk. Onzorgvuldig handelen door de minister is onvoldoende aangetoond...
 • LJN BJ6552, Kort geding, Kort Geding no. 1730/2009
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  02-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
  Arubaanse zaak tussen Minister en Statenlid. Eiser verzoekt om gedaagde te veroordelen tot rectificatie. Gedaagde maakt eiser herhaaldelijk uit voor pedofiel, dit zowel in Statenvergadering als in de media. Eiser heeft een spoedeisend belang, het publiekelijk herhalen van uitlatingen die in het verleden...
 •