Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

HuisvestingswetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BC0558, Hoger beroep, 200703922/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 4 november 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) appellant op straffe van een dwangsom gelast het gebruik van de woning aan de [locatie] te [plaats] voor kamer-/beddenverhuur en verhuur van onzelfstandige woonruimte voor 21 november 2005 te beëindigen en beëindigd te houden.
 • LJN AF2661, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 02/210 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Rechtbank ‘s-Gravenhage sector bestuursrecht tweede afdeling, enkelvoudige kamer Reg. nr. AWB 02/210 BESLU UITSPRAAK als bedoeld in artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) Uitspraak in het geding tussen A, B en C, wonende te D, eisers, en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, verweerder...
 • LJN BI8459, Hoger beroep, 200806842/1/H3
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 3 april 2003 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum (thans: Centrum) (hierna: het dagelijks bestuur) geweigerd aan [appellante] een vergunning te verlenen voor het onttrekken aan de woonbestemming van de woonruimte op de eerste etage van het pand [locatie] (hierna: het pand).
 • LJN BC7600, Hoger beroep, 200706435/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 4 oktober 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) geweigerd [appellanten] een onttrekkingsvergunning als bedoeld in artikel 30 van de Huisvestingswet (hierna: de Hvw) te verlenen voor de woning [locatie 1] te [plaats] (hierna: het pand).
 • LJN AE4062, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/713 HUISV
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Besluit inzake opheffing woonwagencentrum heeft privaatrechtelijk karakter en is geen besluit als bedoeld in art. 1:3.1 Awb. Besluit verweerder tot opheffing van het woonwagencentrum en het niet opnieuw uitgeven van standplaatsen die leeg komen (in verband met afbouw op basis van natuurlijk verloop...
 • LJN AO0929, Hoger beroep, 200302706/1
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  24-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 15 januari 2001 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum (hierna: het dagelijks bestuur) geweigerd appellanten vergunning te verstrekken voor het onttrekken van de woonruimte op de eerste verdieping van het pand aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het pand) aan de bestemming tot bewoning.
 • LJN BA4778, Eerste aanleg - enkelvoudig, 06/1032
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  19-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Gebruiksverordening tweede woning Veere. Inwerkingtreding gebruiksverordening 1993.
 • LJN AA7406, Hoger beroep, 199903780/1.
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  17-07-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Raad van State 199903780/1. Datum uitspraak: 17 juli 2000 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellant], wonende te [woonplaats], appellant, tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 8 november 1999 in het geding tussen: appellant en burgemeester en wethouders van Amsterdam...
 • LJN AA3768, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/457 GEMWT 06
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  23-07-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Arrondissementsrechtbank te Amsterdam Sector Bestuursrecht enkelvoudige kamer Uitspraak reg.nr. : 98/457 GEMWT 06 Inzake : A te B, eiser, tegen : het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid als rechtsopvolger van het stadsdeel De Pijp, verweerder. 1. AANDUIDING BESTREDEN BESLUIT...
 • LJN AY3711, Hoger beroep, 200507066/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 18 september 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam (hierna: het college) appellanten onder aanzegging van bestuursdwang gelast de exploitatie van de verblijfsinrichting aan de [locatie] te Rotterdam binnen 14 dagen na de verzenddatum van dit besluit te beëindigen.
 • LJN BB6981, Voorlopige voorziening, 07/3455
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Verzoek om voorlopige voorziening met betrekking tot weigering van college om toestemming te verlenen tot het onttrekken van een woning aan haar bestemming ten behoeve van een tandartspraktijk. De voorzieningenrechter is van oordeel dat geen sprake is van spoedeisendheid zodat het verzoek om die reden wordt afgewezen. Overwegingen ten overvloede.
 •