Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Invorderingswet 1990Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BI1000, Hoger beroep, BK 11/08 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Tussen partijen is in geschil of aan belanghebbende terecht een dwangbevel is uitgevaardigd waarbij kosten van betekening in rekening zijn gebracht.
 • LJN AR8094, Eerste aanleg - enkelvoudig, 03/02915PV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het bij gebreke van adresgegevens niet verzenden van een aanslagbiljet kan niet worden beschouwd als enige vorm van bekendmaking van de aanslag als bedoeld in art. 3.41 Awb.
 • LJN BC6280, Hoger beroep, 06/00080 en 06/00081
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Vervolgingskosten. Belastingschuldige is “in gebreke” nu aanslagen en aanmaningen op juiste wijze zijn bekendgemaakt.
 • LJN BJ3319, Eerste aanleg - enkelvoudig, 08/636
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Niet in geschil is dat de gemeente Elburg ten onrechte ter invordering van de tweede termijn van de aanslag gemeentelijke belastingen 2007 gebruik heeft gemaakt van een aanmaning, dwangbevel en deurwaarder. Het beroep van eiser is gegrond. Voor toekenning van schadevergoeding op de voet van artikel 8...
 • LJN AE9334, Cassatie, 37063
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-02-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 37.063 14 februari 2003 EC gewezen op het beroep in cassatie van X, woonplaats gekozen hebbend te Z, tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 31 januari 2001, nr. P00/02060, betreffende na te melden navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting. 1. Navorderingsaanslag, bezwaar en...
 • LJN AP0441, Eerste aanleg - meervoudig, 02/06902
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  X BV stelt het aanslagbiljet Vpb 1996 niet te hebben ontvangen. Hof: de inspecteur maakt niet aannemelijk dat het aanslagbiljet naar het juiste adres is verzonden en dat de aanslag binnen de driejaarstermijn is opgelegd.
 • LJN BD2381, Hoger beroep, 07/00072
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-05-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Invordering. Aansprakelijkstelling vernietigd omdat de belastingplichtige (een ontbonden rechtspersoon) niet “in gebreke was”.
 •