Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Kostenwet invordering rijksbelastingenJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BC6897, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/2812
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Eiseres is in gebreke nu aanslagen en aanmaningen op juiste wijze zijn bekendgemaakt.
 • LJN AA1502, Cassatie, 30429
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-09-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 24 juni 1994 betreffende de na te melden aan X te Z in rekening gebrachte kosten van vervolging. 1. Geding voor het Hof Aan belanghebbende is ter zake van de akte van betekening...
 • LJN AD3580, Eerste aanleg - enkelvoudig, 00/02752
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-08-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het Hof vernietigt de ‘beschikking kosten betekenen dwangbevel’, omdat de ontvanger in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehandeld, doordat hij belanghebbende binnen 10 dagen na de aanmaning een dwangbevel heeft betekend en hem tweemaal onjuist over zijn rechtspositie heeft geïnformeerd.
 • LJN AA1817, Cassatie, 30212
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-05-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 9 maart 1994 betreffende de na te melden aan X te Z in rekening gebrachte kosten van vervolging. 1. Geding voor het Hof Aan belanghebbende is ter zake van de akte van betekening...
 • LJN AE3599, Eerste aanleg - meervoudig, 01/0688
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Voordat de kosten van vervolging aan belanghebbende in rekening zijn gebracht, is belanghebbende ruimschoots in de gelegenheid geweest de verschuldigde belasting te betalen. Hieruit volgt dat is voldaan aan de in artikel 1 van de Kostenwet gesteld voorwaarde van het in gebreke zijn de verschuldigde belasting tijdig te betalen.
 • LJN AA3310, Cassatie, 32632
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-11-1997
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 3 september 1996 betreffende de aan haar in rekening gebrachte kosten van vervolging. 1. Bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende...
 • LJN BI1000, Hoger beroep, BK 11/08 Inkomstenbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Tussen partijen is in geschil of aan belanghebbende terecht een dwangbevel is uitgevaardigd waarbij kosten van betekening in rekening zijn gebracht.
 • LJN AO1514, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/03394
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Bijgevolg kan belanghebbende niet worden gezegd in gebreke te zijn gebleven het verschuldigde bedrag tijdig te betalen, in de zin van artikel 1 van de Kostenwet invordering rijksbelastingen. Hem zijn dan ook ten onrechte € 4,- aan kosten voor het verzenden van een aanmaning en € 23,- voor het betekenen van een dwangbevel in rekening gebracht.
 • LJN AY5643, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/02473
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 29 mei 1996, nr. 30.212, BNB 1996/249 beslist dat hetgeen is bepaald in de artikelen 11, 12 en 15 van de IW 1990 met zich mee brengt dat het onaanvaardbaar is dat de ontvanger de kosten van invordering in rekening zou kunnen brengen zonder dat de belastingschuldige...
 • LJN AV8567, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 05/3834
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Ontvanger gebonden aan door inspecteur gewekt vertrouwen inzake de invordering.
 • LJN BD1276, Hoger beroep, 07/00449
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Invordering. Ontvanger handelt onbehoorlijk door kosten in rekening te brengen voor hernieuwd bevel tot betaling.
 •