Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

MededingingswetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA3765, Voorlopige voorziening, VMEDED 99/366-Sl
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-04-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM President Reg.nr.: VMEDED 99/366-Sl Uitspraak naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht in verband met het geding tussen de Vereniging de Nederlandse Dagbladpers, gevestigd te Amsterdam, verzoekster, gemachtigde mr...
 • LJN AO2173, Kort geding, 97883/KG ZA 03-646 en 97759/KG ZA 03-638
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  22-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  bepaalt de bestuurder/eigenaar van het voertuig in eerste instantie of een sleep-/bergingsbedrijf wordt gewaarschuwd. Besluit hij daartoe (dit is gebruikelijk), dan biedt de politie aan om zijn sleepopdracht telefonisch door te geven (via het politiemeldcentrum) aan het centrale landelijke meldpunt voor alle bergingen in het kader van verzekeringspolissen...
 • LJN AA7821, Kort geding, KG 00-587
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  24-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  vonnis 24 oktober 2000 Vonnis van de president van de arrondissementsrechtbank te Arnhem in het kort geding van [eiser], wonende te [plaats], eiser bij exploot van dagvaarding van 12 september 2000, procureur mr. J.M. Bosnak te Arnhem, advocaat mr. G.D. te Biesbeek te Zwolle, Rolnummer: KG...
 • LJN AE3446, Eerste aanleg - meervoudig, MEDED 01/179
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  RECHTBANK TE ROTTERDAM Meervoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken Reg.nr.: MEDED 01/179 Uitspraak in het geding tussen X, wonende te Y, eiser, gemachtigde mr. F. Moss, advocaat te Den Haag, en de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit, verweerder, gemachtigden mr...
 • LJN AB2444, Kort geding, VMEDED 01/1080-SIMO
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  02-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Op 10 november 1998 hebben verzoeksters 1 en 2 bij verweerder een aanvraag op grond van artikel 17 van de Mededingingswet (hierna: Mw) ingediend om ontheffing van het verbod van artikel 6, eerste lid, van de Mw.
 • LJN AB1940, Eerste aanleg - meervoudig, Reg.nr.: MEDED 99/2584-SIMO
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-05-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM Meervoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken Reg.nr.: MEDED 99/2584-SIMO Uitspraak in het geding tussen de vereniging Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gevestigd te Utrecht, eiseres, gemachtigden mr. M.B.W. Biesheuvel en mr...
 • LJN BD5256, Hoger beroep, AWB 06/924 AWB 06/933 en 934
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Mededingingswet
 • LJN AE1768, Eerste aanleg - meervoudig, MEDED 00/2052-SIMO / MEDED 00/2317-SIMO
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-04-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  RECHTBANK TE ROTTERDAM Meervoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken Reg.nrs.: MEDED 00/2052-SIMO en MEDED 00/2317-SIMO Uitspraak in de gedingen tussen Coöperatieve Verkoop- en Produktievereniging van Aardappelmeel en Derivaten "AVEBE" B.A.., gevestigd te Veendam, eiseres, gemachtigde mr...
 • LJN AQ6555, Eerste aanleg - meervoudig, 02/317
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  08-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Exclusief distributiecontract niet in strijdt met mededingingsrecht; er zijn voldoende alternatieve distributie mogelijkheden.
 • LJN AF0065, Eerste aanleg - meervoudig, MEDED 00/2176, 00/2177 en 00/22190
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  11-09-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  RECHTBANK TE ROTTERDAM Meervoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken Reg.nrs. MEDED 00/2176-SIMO MEDED 00/2177-SIMO MEDED 00/2190-SIMO Uitspraak in de gedingen tussen 1. Vodafone Libertel N.V. (voorheen Libertel N.V. en Libertel Groep B.V.), gevestigd te Maastricht, eiseres (hierna: Libertel...
 • LJN AF8264, Cassatie, C02/039HR
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  19-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  19 september 2003 Eerste Kamer Nr. C02/039HR JMH/HJH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: de coöperatie ZUIVELCOÖPERATIE CAMPINA U.A., voorheen genaamd Zuivelcoöperatie Campina Melkunie U.A., gevestigd te Zaltbommel, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. E.D. Vermeulen, t e g e n 1. [Verweerder 1], wonende te [woonplaats], 2...
 • LJN AS9142, Eerste aanleg - meervoudig, 03/1145
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Mededinging, belanghebbende begrip.
 • LJN AU5316, Hoger beroep, AWB 04/794 en 04/829
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Mededingingswet
 • LJN AD9026, Eerste aanleg - meervoudig, MEDED 00/933-SIMO en MEDED 00/955-SIMO
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM Meervoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken Reg.nrs. MEDED 00/933-SIMO MEDED 00/955-SIMO Uitspraak in de gedingen tussen 1. Stichting Saneringsfonds Varkensslachterijen, gevestigd te Rijswijk (hierna: SSV), eiseres, gemachtigde mr. I.W. VerLoren van Themaat, advocaat te Brussel ...
 • LJN AD7476, Eerste aanleg - meervoudig, MEDED 00/910-SIMO
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  23-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  De Centrale Organisatie voor de Vleessector heeft bij de NMA een aanvraag op grond van artikel 17 van de Mededingingswet ingediend om ontheffing van het verbod van artikel 6, eerste lid, van de Mw.
 • LJN AF5567, Eerste aanleg - enkelvoudig, KG 02/2751
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  09-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  OdC/SK vonnis 9 januari 2003 RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING VONNIS i n d e z a a k m e t r o l n u m m e r KG 02/2751 OdC v a n: 1. De vennootschap onder firma [eiser 1]., gevestigd te [woonplaats], 2. De besloten vennootschap [eiser 2], gevestigd te [woonplaats], 3...
 • LJN AO7022, Eerste aanleg - meervoudig, 02/796 WET
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Artt. 1:3 van de Awb alsmede 6 en 17 van de Mededingingswet Het standpunt van verweerder omtrent de voorwaarde van de onafhankelijkheid van de lidmaatschapsprocedure van eiseres dient te worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Een andersluidend oordeel zou...
 • LJN AS2391, Eerste aanleg - meervoudig, 02/3331
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Klacht inzake ontheffing, verleend ter zake van Bergingsregeling Incident Management.
 • LJN AD7190, Eerste aanleg - meervoudig, MEDED 00/886-SIMO
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM Meervoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken Reg.nr.: MEDED 00/886-SIMO Uitspraak in het geding tussen de rechtspersoon naar Belgisch recht Inter Partner Assistance S.A., gevestigd te Amsterdam, eiseres, gemachtigde mr. drs. W. Knibbeler, advocaat te Amsterdam, en de directeur...
 • LJN AE7325, Hoger beroep kort geding, 01/793
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  27-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  27 augustus 2002 eerste civiele kamer rolnummer 2001/793 KG G E R E C H T S H O F T E A R N H E M Arrest in de zaak van 1 de vennootschap onder firma VOF [X], en haar vennoten 2...
 • LJN AA5395, Eerste aanleg - meervoudig, MEDED 99/602-SCR
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM Meervoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken Reg.nr.: MEDED 99/602-SCR Uitspraak in het geding tussen 1. Vereniging Belangen Behartiging Schildersbedrijven, gevestigd te Den Haag, eiseres; 2. Stichting Meldadres BBS, gevestigd te Den Haag, eiseres...
 • LJN AD7478, Voorlopige voorziening, VMEDED 01/1551-SIMO
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-10-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Verzoeksters hebben bij verweerder een aanvraag op grond van artikel 17 van de Mededingingswet (hierna: Mw) ingediend om ontheffing van het verbod van artikel 6, eerste lid, van de Mw.
  In nationaal mededingingsrecht kan het bestaan van een rule of reason niet worden aanvaard.
 •