Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wegenverkeerswet 1994Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BG9078, Eerste aanleg - enkelvoudig, 100079 / HA ZA 08-81
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  26-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Ondernemer vordert schadevergoeding van de gemeente met de stelling dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld door tijdelijk een weg af te sluiten, terwijl minder ingrijpende alternatieven voorhanden waren en zijn belangen niet zijn meegewogen. Vordering afgewezen.
 • LJN AE4128, Voorlopige voorziening, AWB 02/1604 BESLU en AWB 02/1605 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  31-05-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Rechtbank Amsterdam Sector Bestuursrecht Algemeen voorlopige voorzieningen UITSPRAAK ALS BEDOELD IN DE ARTIKELEN 8:84 EN 8:86 VAN DE ALGEMENE WET BESTUURSRECHT In de gedingen met reg.nrs. AWB 02/1604 BESLU en AWB 02/1605 BESLU van [verzoeker] en een aantal niet met naam te noemen anderen,...
 • LJN AD3999, Voorlopige voorziening+bodemzaak, 01/734 en 01/715 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Kenmerk: 01/734 en 01/715 BESLU 01/734 BESLU U I T S P R A A K van de president van de Arrondissementsrechtbank te Assen op de voet van het bepaalde in titel 3 van hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in het geding tussen: [verzoekster], gevestigd te [vestigingsplaats],...
 • LJN AA5800, Hoger beroep, H01.98.1848
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-05-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  In mandaat afgeven van verklaring van geen bezwaar moet in beginsel ongeoorloofd worden geacht. Mandaatverlening is aanvaardbaar indien sprake is van niet ingrijpende inbreuk op bestaande planologische situatie. Besluit van de raad van de gemeente Meerssen tot verlening van vrijstellingen van geldende bestemmingsplannen als bedoeld in art...
 • LJN BD1948, Eerste aanleg - enkelvoudig, SBR 07/2061
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Weigering om een verkeersbesluit te nemen, als gevolg waarvan de route van buslijn 39 door de Jean Gilbertlaan te Utrecht, in strijd met eerder door de gemeente gedane toezeggingen, definitief blijft gehandhaafd. De vraag of in onderhavig geval bij eisers het gerechtvaardigde vertrouwen heeft kunnen...
 • LJN AF8097, Kort geding, KG 03/562
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  24-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  MDR/JDS vonnis 24 maart 2003 RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING VONNIS i n d e z a a k m e t r o l n u m m e r KG 03/562 v a n: [eiser 1], [eiser 2], [eiser 3], [eiser 4], [eiser 5], [eiser 6], [eiser 7], [eiser 8], [eiser 9], allen wonende...
 • LJN AF8099, Voorlopige voorziening, AWB 03/1229 VEROR
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Rechtbank Amsterdam Sector Bestuursrecht Algemeen Voorlopige voorzieningen UITSPRAAK in het geding met reg.nr. AWB 03/1229 VEROR van, van [eiser 1], [eiser 2], [eiser 3], [eiser 4], [eiser 5], [eiser 6], [eiser 7], [eiser 8], [eiser 9], allen wonende te Amsterdam, vertegenwoordigd door mr...
 • LJN BH0146, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/3701
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  06-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Verzoek om handhaving in verband met overschrijding van de grenswaarde voor fijn stof. Ten onrechte geduid als verzoek om toepassing van bestuursdwang. Het verzoek heeft, gelet op de bewoordingen ervan, veeleer het karakter van een verzoek tot het treffen van verkeersmaatregelen waarvoor een verkeersbesluit ingevolge de Wegenverkeerswet 1994 nodig is.
 •