Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

WegenwetJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AI0917, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03 / 289 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Eiser heeft zich tot verweerder gewend met het verzoek om duidelijkheid over de mogelijkheden tot een effectief gebruik van de weg welke toegang kan verschaffen tot het perceel dat eiser onlangs in eigendom heeft verworven en dat één geheel vormt met het perceel waarvan de eigendom eveneens bij eiser berust...
 • LJN AO3771, Eerste aanleg - enkelvoudig, 335/01
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  19-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Geschil over de openbaarheid van wegen op een camping in een recreatiegebied. Vraag of wegen openbaar zijn in de zin van de Wegenwet. Invloed van administratieve procedure over die zelfde openbaarheid.
 • LJN AO6527, Hoger beroep, 200305666/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  31-03-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 13 maart 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nuth (hierna: het college) het verzoek van appellant sub 2 om het gedeelte van het Kamperstegelsvoetpad, dat een lengte heeft van 28 meter en een breedte van 4,50 meter en gelegen is op het perceel kadastraal bekend als gemeente Nuth, sectie A, nr...
 • LJN AP4651, Hoger beroep, 200307392/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  30-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 4 juli 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Vianen (hierna: het college) afwijzend beslist op het verzoek van appellanten om bestuursdwang toe te passen met betrekking tot een door [partij] naar hun stelling in strijd met artikel 14 van de Wegenwet op zijn trottoir voor het pand [locatie] te Vianen geplaatste paal.
 • LJN AX4415, Hoger beroep, 200508744/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 4 december 2001 heeft de raad van de gemeente Harenkarspel (hierna: de raad) de verzoeken van appellante van 11 november 1999 en 1 augustus 2001 tot het onttrekken van een gedeelte van de in de gemeente Harenkarspel gelegen openbare weg "Rekerlanden" aan het openbaar verkeer afgewezen.
 • LJN BA1187, Hoger beroep, 200604909/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  21-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 18 november 2003 heeft appellant sub 2 (hierna: het college), het verzoek afgewezen van [wederpartij] om, teneinde een volledige ontsluiting te bieden aan de woning [locatie] en de daarachter gelegen woning, het uitzetten van het pad, aangeduid als "Zijtak van de Noolseweg" ...
 • LJN BJ1110, Hoger beroep, 200806520/1/H3
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 18 juli 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ubbergen (hierna: het college) het bezwaar van [appellant] tegen het besluit van het college van 21 juni 2005 opnieuw ongegrond verklaard. Bij laatstgenoemd besluit heeft het college, voor zover thans van belang, [appellant]...
 • LJN BJ1113, Hoger beroep, 200808278/1/H3
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij onderscheiden besluiten van 31 maart 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hilversum (hierna: het college) [appellant sub 1] en [appellant sub 3] alsmede [appellanten sub 2] onder aanzegging van bestuursdwang gelast het houten hekwerk, het prikkeldraad, de houten palen met ketting en de borden met de teksten "...
 • LJN BJ1132, Hoger beroep, 200807413/1/H3
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 18 november 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Blaricum (hierna: het college), het verzoek afgewezen van [appellant sub 1] om, teneinde een volledige ontsluiting te bieden aan de woning [locatie 1] en de daarachter gelegen woning, het uitzetten van het pad, aangeduid als "...
 • LJN BJ4072, Hoger beroep, 200806901/1/H3
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  29-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 6 juli 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland (hierna: het college) [appellant] op straffe van een dwangsom gelast een voetpad op zijn terrein voor 1 augustus 2007 openbaar toegankelijk te maken.
 •