Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekersJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF1400, Voorlopige voorziening, AWB 01/45156
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  27-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Schorsende werking / beëindiging verstrekkingen. In deze zaak is sprake van een herhaald asielverzoek. Verweerder heeft bij het uitreiken van de beschikking meegedeeld dat bij indiening van een beroep de rechtsgevolgen van artikel 45 Vw 2000 worden opgeschort, met uitzondering van het beëindigen van de verstrekkingen...
 • LJN AA4178, Voorlopige voorziening, VRWET 99/777
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  28-06-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  Bij brief van 27 april 1999 heeft de Directeur van AVO Regio Noord-West verzoeker het volgende medegedeeld: " De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft mij medegedeeld dat u en uw gezinsleden rechtmatig verwijderbaar zijn uit Nederland. Tevens is vastgesteld door de selectiecommissie Ter Apel...
 • LJN AF6901, Voorlopige voorziening, AWB 03/1511 BEPTDN
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  20-01-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Opvang / bevoegdheid vreemdelingenrechter. De beslissing van het COA tot overplaatsing van verzoeker en zijn familieleden van een aanvullende opvang voor asielzoekers naar een asielzoekerscentrum is geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb. Blijkens de nota van toelichting op de Regeling verstrekkingen...
 • LJN AU1492, Voorlopige voorziening+bodemzaak, AWB 05/2234, 05/2235
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  25-03-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Beëindiging COA-verstrekkingen wegens niet gebruik en statusverlening. Het COA beëindigt in mei 2004 de inschrijving in het asielzoekerscentrum wegens handelen in strijd met de huisregels, namelijk geen gebruik maken van de voorzieningen. Nadien wordt eiser een verblijfsvergunning asiel verstrekt. In...
 •