Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

 

Artikel 28
1
De officier van justitie te Leeuwarden kan, indien niet of niet volledig verhaal overeenkomstig de artikelen 26 en 27 heeft plaatsgevonden, bij de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waar het adres is van degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd een vordering instellen om te worden gemachtigd om per gedraging waarvoor een administratieve sanctie is opgelegd het dwangmiddel gijzeling toe te passen van degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd, voor ten hoogste één week. Indien degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd ingeschreven staat op een in de basisadministratie persoonsgegevens opgenomen adres, maar niet op dat adres woonachtig is, dan wel indien degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd geen bekende woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, geschiedt de instelling van de bovenbedoelde vordering door de officier van justitie in het arrondissement Leeuwarden bij de rechtbank te Leeuwarden. Een verleende machtiging om gijzeling toe te passen kan tot uiterlijk vijf jaar nadat de opgelegde administratieve sanctie onherroepelijk is geworden, worden uitgevoerd.
2
Op de vordering wordt niet beslist dan nadat degene aan wie de sanctie is opgelegd door de kantonrechter is gehoord, althans behoorlijk is opgeroepen. Tegen de beslissing staat geen rechtsmiddel open.
3
De officier van justitie te Leeuwarden of de ambtenaar die door hem is belast met de toepassing van de gijzeling heeft voor het in gijzeling stellen van de betrokkene toegang tot elke plaats.
4
De toepassing van het dwangmiddel wordt gestaakt, zodra het verschuldigde bedrag aan de instantie, belast met deze toepassing, is betaald. De toepassing van het dwangmiddel heft de verschuldigdheid niet op.
5
Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de tenuitvoerlegging van de gijzeling als bedoeld in het eerste lid.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BA8588, Eerste aanleg - enkelvoudig, md 06-67 t/m md 06-77 en md 07-112 t/m 07-114
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Vorderingen dwangmiddel gijzeling afgewezen. Betalingsonmacht. Betalingsregeling.
 • LJN AH9375, Eerste aanleg - enkelvoudig, 261113 MD 03-40/41/42/43
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  01-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Wet Mulder. Vordering machtiging dwangmiddel. Aan betrokkene is een aantal administratieve sanctie's (=boetes) opgelegd terzake van gedragingen verricht in de periode september-oktober 2000. Toen stond betrokkene kennelijk ten onrechte nog als kentekenhouder geboekt, nu de betrokken auto ruim voordien...
 • LJN AH9369, Eerste aanleg - enkelvoudig, 260596 MD 03-39
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  01-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Wet Mulder. Vordering machtiging dwangmiddel gijzeling. Aan betrokkene is een administratieve sanctie (= boete) opgelegd wegens -kort gezegd- lopen over de vluchtstrook van een snelweg. Omdat de sanctie niet werd betaald en toepassing van minder ingrijpende dwangmiddelen niet tot resultaat heeft geleid,...
 • LJN AG3621, Cassatie, 00377/03 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  23 september 2003 Strafkamer nr. 00377/03 B LR/SM Hoge Raad der Nederlanden Beschikking op het beroep in cassatie tegen een beschikking van de Rechtbank te Zwolle van 22 januari 2003, nummer RK 03/5, gegeven op een klaagschrift als bedoeld in artikel 164, achtste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, ingediend door...
 •