Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet conflictenrecht huwelijkJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA6644, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 99/5786
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  22-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage zittinghoudende te Amsterdam Sector Bestuursrecht enkelvoudige kamer Uitspraak artikel 8:70 Algemene wet bestuursrecht (Awb) jº artikel 33a Vreemdelingenwet (Vw) reg.nr.: AWB 99/5786 VRWET inzake: A, wonende te B, eiseres, tegen de Staatssecretaris van Justitie, verweerder...
 • LJN AF8830, Eerste aanleg - enkelvoudig, SBR 02/867
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-04-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  verweerder geweigerd het huwelijk in de GBA in te schrijven omdat een huwelijk in Nederland slechts rechtsgeldig kan worden voltrokken door de ambtenaar van de burgerlijke stand met inachtneming van de voorschriften van het Nederlands recht. Nu eisers huwelijk is gesloten door een imam in een moskee in de gemeente 's...
 • LJN AA8478, Hoger beroep, 99/4425 AWW-VV
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  22-09-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  99/4425 AWW-VV U I T S P R A A K van DE PRESIDENT VAN DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP inzake het verzoek om toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 21 van de Beroepswet in het geding tussen: A., wonende te B., verzoekster, en de Sociale Verzekeringsbank, gedaagde...
 • LJN AO7405, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/509 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  10-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Eiser heeft verweerder verzocht om zijn op in Iran gesloten huwelijk met mevrouw [echtgenote] te registreren in de GBA van de gemeente Den Haag. Eiser heeft in dit verband een huwelijksboekje overgelegd, afgegeven door de Harekat Eslami Afghanistan (Islamic Movement Party of Afghanistan), met een Engelse...
 • LJN AZ5282, Eerste aanleg - enkelvoudig, 124451/061632
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  19-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  De man heeft zich primair op het standpunt gesteld dat er geen rechtsgeldig huwelijk is tussen partijen. Van de zijde van de vrouw is gesteld dat partijen een Islamitisch huwelijk hebben gesloten via de Kantor Urusam Agama (KUA), de Indonesische instantie voor Islamitische huwelijken. De vrouw heeft...
 • LJN AO8965, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/3477 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  22-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  (...) Nu er geen sprake is van een brondocument in de zin van artikel 36, tweede lid, onder c, van de Wet GBA heeft verweerder, gelet op het bepaalde in de artikelen 36, 37 en 82 van de Wet GBA, terecht geweigerd om het op 18 juli 2002 tussen eiser en mevrouw [echtgenote] gesloten huwelijk in de GBA te registreren...
 • LJN BA1951, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/218 BESLU
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  14-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Geding tussen eiser en de gemeente over het registreren van een gelegaliseerde huwelijksakte, van een in Pakistan gesloten huwelijk, in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).
 •