Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de economische delicten

 

Artikel 28
1
Indien tegen de verdachte ernstige bezwaren zijn gerezen en tevens de belangen, welke door het vermoedelijk overtreden voorschrift worden beschermd, een onmiddellijk ingrijpen vereisen, is de officier van justitie in alle zaken, economische delicten betreffende, met uitzondering van die, bedoeld in artikel 6, derde lid, bevoegd, zolang de behandeling ter terechtzitting nog niet is aangevangen, de verdachte bij deze te betekenen kennisgeving als voorlopige maatregel te bevelen:
a
zich te onthouden van bepaalde handelingen;
b
zorg te dragen, dat in het bevel aangeduide voorwerpen, welke vatbaar zijn voor inbeslagneming, opgeslagen en bewaard worden ter plaatse, in het bevel aangegeven.
2
Op de vorengenoemde bevelen is artikel 10, eerste lid, van overeenkomstige toepassing.
3
De vorengenoemde bevelen verliezen hun kracht door een tijdsverloop van zes maanden en blijven uiterlijk van kracht, totdat de rechterlijke einduitspraak in de zaak, waarin zij zijn gegeven, onherroepelijk is geworden. Zij kunnen tussentijds door de officier van justitie bij aan de verdachte te betekenen kennisgeving worden gewijzigd of ingetrokken of door het gerecht, waarvoor de zaak wordt vervolgd, worden gewijzigd of opgeheven. Het gerecht kan dit doen ambtshalve, op de voordracht van de rechter-commissaris, met het gerechtelijk vooronderzoek belast, of op het verzoek van de verdachte; deze wordt steeds gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, tenzij:
1
het gerecht reeds aanstonds tot wijziging overeenkomstig het verzoek van de verdachte dan wel tot opheffing besluit;
2
nog geen twee maanden zijn verstreken sedert op een vorig verzoek van de verdachte van gelijke strekking is beslist.
Het gerecht beslist op een verzoek van de verdachte binnen vijf dagen, nadat het ter griffie is ingediend.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA6273, Raadkamer, 00/137
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE LEEUWARDEN VOORLOPIGE MAATREGEL rekestnummer 00/137 De economische raadkamer in de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden. BESCHIKKING van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, raadkamer voor economische strafzaken, op een vordering tot oplegging van een voorlopige maatregel...
 • LJN BB5622, Eerste aanleg - meervoudig, 06/923758-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  17-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Verdachte heeft de Europese regelgeving met betrekking tot de verwerking van eierschalen overtreden. Bedoelde Europese regelgeving heeft tot doel het voorkomen van de aanwezigheid van ziekteverwekkers in diervoeders van dierlijke oorsprong en legt als beginsel vast dat alle dierlijke afval, ongeacht...
 • LJN AA6274, Raadkamer, 00/136
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE LEEUWARDEN VERZOEKSCHRIFT OPHEFFING VOORLOPIGE MAATREGEL rekestnummer 00/136 De economische raadkamer in de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden. BESCHIKKING van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, raadkamer voor economische strafzaken, op het verzoekschrift van...
 • LJN AF2033, Raadkamer, 109002
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  rekestnummer: 109002 parketnummer: 0900743002 GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE Beschikking van het gerechtshof te 's-Gravenhage, raadkamer voor economische strafzaken, gegeven op het hoger beroep van [verdachte B.V.] tegen de beschikking van de rechtbank te 's-Gravenhage, raadkamer voor economische strafzaken, d...
 • LJN AA5086, Eerste aanleg - meervoudig, 17/09597-98 en 17/095411-97
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-12-1998
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE LEEUWARDEN Beknopt vonnis. Uitspraak d.d. 24 december 1998. Parketnummer 17/095184-98 17/095297-98 t.b. 17/095411-97 t.b. VONNIS van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken , in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte: [verdachte] gevestigd te [plaats], [adres]...
 • LJN AA5087, Eerste aanleg - meervoudig, 17/095184-98
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Leeuwarden
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE LEEUWARDEN Beknopt vonnis. Uitspraak d.d. 29 februari 2000. Parketnummer 17/095184-98. Ter berechting gevoegd parketnummers 17/095297-98. VONNIS van de meervoudige kamer voor de behandeling van economische strafzaken, in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte...
 • LJN AS5510, Voorlopige voorziening, 200500573/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 18 januari 2005, kenmerk 1061634/SdG, heeft verweerder beslist bestuursdwang als geregeld in artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht toe te passen met betrekking tot de inrichting op het perceel Vossenbeemd 100 te Helmond vanwege het in strijd met artikel 8.1, eerste lid, van de...
 • LJN AR3725, Cassatie, 00707/04 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Opzettelijk handelen i.s.m. een ex art. 28.1 WED door de OvJ als voorlopige maatregel gegeven bevel. Zo’n bevel is ex art. 31 WED dadelijk uitvoerbaar en verliest zijn rechtskracht slechts ex art. 28.3 WED door intrekking door de OvJ of – al dan niet op verzoek van de verdachte – door opheffing door het daartoe bevoegde gerecht...
 •