Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de loonbelasting 1964Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BC1825, Hoger beroep, 06/5116 WW
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  19-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Opleggen maatregel WW-uitkering vanwege verwijtbare werkloosheids. Dagloon waarnaar de WW-uitkering van betrokkene is berekend berust niet op een deugdelijke grondslag.
 • LJN BF7264, Cassatie, 07/12243
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Pensioen voormalig griffier Internationaal Gerechtshof; vrijstelling?, Statuut van het IGH art. 32, lid 8, vertrouwensbeginsel, berekening verschuldigde belasting over fiscaal onzuiver pensioen van een internationale organisatie: art. 11, lid 1, letter g, art. 2.14 Wet IB 2001, wetswijziging met terugwerkende...
 • LJN AF2043, Eerste aanleg - meervoudig, 00/01713
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem derde meervoudige belastingkamer nummer 00/01713 U i t s p r a a k op het beroep van [X] te [Z] (België) (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Grote ondernemingen [P], op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende na te melden...
 • LJN AB0343, Eerste aanleg - meervoudig, 99/3266
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De vergoeding voor het gebruik van de tot de eigen woning behorende garage voor de stalling van de door de werkgever ter beschikking gestelde personenauto moet worden beschouwd als een vergoeding voor het gebruik van een werkruimte in de zin van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de Wet LB 1964 en behoort derhalve tot het loon van de werknemer...
 • LJN AI5682, Cassatie, 37547
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 37.547 5 september 2003 WM gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 20 juli 2001, nr. 1413/98, betreffende na te melden aanslag in de vermogensbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof ...
 • LJN AZ1506, Eerste aanleg - meervoudig, 05/2106
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Onjuiste tenaamstelling naheffingsaanslag leidt in casu niet tot nietige aanslag omdat verschil met juiste tenaamstelling te gering is. Bovenmatige vaste kostenvergoeding. Betaling verkeersboetes is een belaste vergoeding.
 • LJN BI8929, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/9429 LB/PVV
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Ontslagvergoeding belast. Stamrechtvrijstelling niet van toepassing nu over de ontslagvergoeding is beschikt vóór de totstandkoming van de stamrechtovereenkomst. Vergrijpboete verminderd wegens overschrijding redelijke termijn.
 • LJN AS4028, Eerste aanleg - meervoudig, 03/02001
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Loonbelasting. Het ligt op de weg van belanghebbende aannemelijk te maken dat de door haar aan haar directeuren, de heren AH en BH, betaalde vergoedingen voor het gebruik van de door hen ten behoeve van belanghebbende met de tot het privé-vermogen van H behorende Mercedes respectievelijk de Chevrolet...
 • LJN BA0412, Eerste aanleg - meervoudig, 04/00867
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  In geschil is het antwoord op de vraag of de navorderingsaanslag, in zoverre deze de door D als spaarloon en spaarpremie aan belanghebbende uitbetaalde bedragen betreft, moet komen te vervallen. [..] Voor het van toepassing zijn van een spaarloonregeling en premiespaarregeling als bedoeld in artikel...
 • LJN AF2255, Cassatie, 37540
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 37.540 20 december 2002 S gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te ´s-Gravenhage van 26 juli 2001, nr. BK-00.3164, betreffende na te melden naheffingsaanslag in de loonbelasting/premie volksverzekeringen. 1. Naheffingsaanslag, bezwaar en geding voor...
 • LJN AE5215, Cassatie, 36254
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 36.254 12 juli 2002 AF gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 23 mei 2000, nr. BK-97/20689, betreffende na te melden aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende...
 • LJN AO0645, Cassatie, 38211
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 38.211 19 december 2003 SE gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 14 maart 2002, nr. BK-00/03163, betreffende na te melden aanslag in het recht van successie. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof...
 • LJN AQ5365, Eerste aanleg - enkelvoudig, 02/04840
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Hof beslist over “eigen bijdragen” voor een pensioenregeling; naheffingsaanslag in de loonbelasting is gedeeltelijk ten onrechte opgelegd
 • LJN AH9766, Cassatie, 432
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  11-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 432 11 juli 2003 WM gewezen op het beroep in cassatie van X B.A. te Z tegen de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 29 juli 2002, nr. 00/2729 ALGEM, betreffende na te melden besluit van het Landelijk instituut sociale verzekeringen tot vaststelling van het premieplichtig loon over het jaar 1997...
 •