Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de omzetbelasting 1968Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1374, Eerste aanleg - meervoudig, M 97/22333
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem eerste meervoudige belastingkamer nummer 97/22123 U i t s p r a a k op het beroep van Fiscale eenheid *De Christelijke woningbouwvereniging De Goede Stede, Goede Stede Exploitatie BV*X Exploitatie BV te *Almere*Z, (hierna: belang-hebben-de) tegen de uitspraak van de inspecteur, het Hoofd van de eenheid van de Belasting...
 • LJN AA1575, Cassatie, 30265
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-04-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van de fiscale eenheid X B.V. c.s. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 7 april 1994 betreffende na te melden beschikking inzake teruggaaf van omzetbelasting. Beschikking, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is door de Inspecteur...
 • LJN AA4212, Eerste aanleg - meervoudig, 9722123
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  ak Gerechtshof Arnhem eerste meervoudige belastingkamer nummer 97/22123 U i t s p r a a k op het beroep van Fiscale eenheid *X BV te *Z, (hierna: belang-hebben-de) tegen de uitspraak van de inspecteur, het Hoofd van de eenheid van de Belasting-dienst/ Ondernemingen *P, op het bezwaar-schrift van belangheb...
 • LJN AA4578, Eerste aanleg - enkelvoudig, 94/1243
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-09-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE elfde enkelvoudige belastingkamer 20 september 1995 nummer 94/1243 UITSPRAAK op het beroep van de vennootschap onder firma X te Z tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid Ondernemingen van de Belastingdienst, betreffende na te noemen beschikking. 1...
 • LJN AD7280, Eerste aanleg - meervoudig, 00/0260
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-12-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende exploiteert een dierentuin, een plantentuin, een zoölogisch museum, een geologisch museum en een planetarium. Ter zake van het toegang verlenen vindt het verlaagde tarief toepassing op basis van post b-14, onderdeel c, van Tabel I. Belanghebbende biedt tegen vergoeding gelegenheid tot parkeren...
 • LJN AE1411, Eerste aanleg - meervoudig, 01/01562
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende heeft een elektronisch betalingssysteem ontwikkeld en geïmplementeerd binnen het a-stadion en exploiteert dit. Dit houdt in dat er chipkaarten worden gekocht waarmee bij de publiekscateraars betaald kan worden, dat de betalingen met de chipkaarten worden verwerkt, dat ter zake een administratie wordt bijgehouden en dat er management...
 • LJN AF7664, Eerste aanleg - meervoudig, 02/03635
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  31-03-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende exploiteert een golfbaan. In geschil is of zij over bepaalde inkomsten omzetbelasting verschuldigd is naar het verlaagde tarief op grond van post b-14, onderdeel g, van de bij de Wet behorende Tabel I. Het Hof oordeelt dat bij de door belanghebbende verrichte diensten niet de aspecten...
 • LJN AO0675, Eerste aanleg - meervoudig, 99/30059
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-10-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  In geschil is het antwoord op de vraag of de belanghebbende recht heeft op aftrek c.q. teruggaaf van omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet tot een bedrag van fl. 258.807,= over het tijdvak. De belanghebbende beantwoordt deze vraag bevestigend. Zij meent de kosten waarop de litigieuze omzetbelasting...
 • LJN AR5895, Eerste aanleg - meervoudig, BK-03/03340
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Omzetbelasting. Gelet op de brief van de Belastingdienst waarin (alsnog) wordt toegestaan dat Stichting B tot 1 januari 2004 als omzetbelastingplichtig ondernemer de aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting in aftrek brengt, dient die Stichting te worden aangemerkt als een persoon die de door haar...
 • LJN AT8696, Eerste aanleg - meervoudig, 04/02429
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Bh subleast gebruiksrechten van telecommunicatie apparatuur tegen vergoeding aan A en verstrekt daarnaast aan A een rentedragende lening. Het vestrekken van de lening vloeit niet voort uit het leasecontract en maakt evenmin onlosmakelijk deel uit van de leasestructuur en is derhalve een zelfstandige dienst...
 • LJN AT8710, Eerste aanleg - meervoudig, 02/04224
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Omzetbelasting Het tegen vergoeding verzorgen van paarden vormt één dienst, welke dienst is belast tegen het normale tarief.
 • LJN AV7817, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/2526
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Fitness onder begeleiding van fysiotherapeuten vormt belaste prestatie voor de omzetbelasting
 • LJN AZ8216, Eerste aanleg - meervoudig, 03/01205
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Belanghebbende heeft [..] een beroep gedaan op het bepaalde in artikel 6:11 van de Awb. Zij meent dat de termijnoverschrijding redelijkerwijs te verontschuldigen is nu de wetgever heeft verzuimd met betrekking tot de rechtsbescherming inzake suppletieaangiften een duidelijke status en rechtsingang in...
 • LJN BD1704, Hoger beroep, 07/00506
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In geschil is of belanghebbende recht heeft op de gevraagde teruggaaf, welke vraag belanghebbende bevestigend en de inspecteur ontkennend beantwoordt. Naar het oordeel van het Hof hadden de zaken die op of omstreeks 25 februari 2005 door I aan J zijn verkocht, en de goederen (voorraden) die op of omstreeks...
 • LJN BD7065, Eerste aanleg - meervoudig, 06/5605
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Omzetbelasting. De levering van voorraden valt binnen het bereik van de overgang van een geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen in de zin van artikel 31 van de Wet Omzetbelasting 1968, derhalve is geen omzetbelasting verschuldigd. Aftrek van voorbelasting is niet mogelijk.
 • LJN BE8773, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/4279
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Belanghebbende, een fiscale eenheid (FE) voor de OB bestaande uit een BV en een dga, verzoekt na het verschijnen van het HvJ-arrest Charles en Charles-Tijmens om teruggaaf van voorbelasting begrepen in facturen voor de bouw van een woning. Deze woning is eigendom van de dga en zijn echtgenote en beschikt over een werkruimte die zakelijk wordt gebruikt...
 • LJN BE9469, Hoger beroep, BK-07/00232
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Tussen partijen is in geschil of het bezwaar van belanghebbende terecht niet-ontvankelijk is verklaard, welke vraag door belanghebbende ontkennend en door de Inspecteur bevestigend wordt beantwoord.
 •