Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de omzetbelasting 1968Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA5276, Eerste aanleg - meervoudig, 98/1174
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-01-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  ak Gerechtshof Arnhem tweede meervoudige belastingkamer nummer 98/1174 U i t s p r a a k op het beroep van de Woningstichting *X te *Z, hierna: belanghebbende, tegen de uitspraak van de Inspecteur, het Hoofd van de eenheid van de Belastingdienst/Ondernemingen *P op het bezwaarschrift van belanghebbende...
 • LJN AA7498, Voorlopige voorziening, 00/00673
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-07-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening. Verzoeker verkeert in onzekerheid over het ondernemerschap voor de omzetbelasting. Aannemelijk is dat verzoeker in wezen een economische eenheid vormt met twee stichtingen. Dit geheel functioneert los van het standpunt van de fiscus. Door de inspecteur...
 • LJN AA9324, Eerste aanleg - enkelvoudig, 97/20604
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-12-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 97/20604 Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, negende enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van V.o.f. X te Y tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid ondernemingen te P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AD4475, Eerste aanleg - meervoudig, 99/3057
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  26-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  jl Gerechtshof Arnhem eerste meervoudige belastingkamer nummer 99/3057 U i t s p r a a k op het beroep van Stichting [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende na te melden aan haar opgelegde naheffingsaanslag in de omzetbelasting...
 • LJN AE2264, Eerste aanleg - enkelvoudig, 97/00947
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-10-1999
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 97/0947 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, vierde enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van de heer X, wonende te Z, tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid ondernemingen te Y van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AE3895, Eerste aanleg - meervoudig, 01/2940
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  A verkeert in staat van faillissement. Belanghebbende, een krediet­verzekerings­maatschappij, heeft haar medewerking verleend aan een doorstartplan waarbij A Europe de onderneming van A voortzet. In dat kader worden goederen aan A Europe doorgeleverd. Namens en in opdracht van belanghebbende is een...
 • LJN AE4180, Cassatie, 36727
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 36.727 14 juni 2002 TVW gewezen op het beroep in cassatie van Woningstichting X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 26 oktober 2000, nr. BK-00/00951, betreffende na te melden beschikking inzake heffingsrente. 1. Beschikking, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende...
 • LJN AH9848, Eerste aanleg - meervoudig, 03/00069
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  03/00069 - 9/7/03 - 2e MK In het onderhavige geval is sprake van de overdracht van een onderneming. In zoverre is derhalve geen omzetbelasting verschuldigd. De belastingdienst heeft in de administratie van afnemer A aangetroffen een factuur van belanghebbende aan A, een handgeschreven brief van belanghebbende...
 • LJN AI0669, Cassatie, 37748
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Artikel 13, A, lid 1, letters g-i, Zesde richtlijn, bemiddeling in kinderopvang. Artikel 37 Wet OB niet van toepassing op facturen aan particulieren-eindverbruikers.
 • LJN AM1887, Eerste aanleg - meervoudig, 98/04098
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  05-08-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  In geschil is het antwoord op de vraag of de door de belanghebbende aan de verbruikers doorberekende REB behoort tot de vergoeding ter zake van de levering van aardgas respectievelijk elektriciteit, waarover op grond van artikel 8, eerste en tweede lid, van de Wet omzetbelasting moet worden berekend.
 • LJN AR2236, Eerste aanleg - meervoudig, BK 2011/02 Omzetbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is het antwoord op de vraag of de litigieuze omzetbelasting ten bedrage van f 34.437,90 (€ 15.627,-) terecht is nageheven
 • LJN AS6952, Eerste aanleg - meervoudig, 03/04759
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-12-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Omzetbelasting. Op factuur vermelde OB is door ondernemer niet voldaan. Naheffing terecht.
 • LJN AT2497, Eerste aanleg - meervoudig, 99/02546
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De belanghebbende houdt zich primair bezig met de inkoop, verkoop en distributie van aardgas. Daarnaast incasseert de belanghebbende ten behoeve van onder andere enkele gemeenten en waterschappen diverse heffingen. Zij ontvangt hiervoor van hen een vergoeding, de zogenoemde meeliftvergoeding. Ter zake...
 • LJN AT6908, Eerste aanleg - meervoudig, BK 450/03 Omzetbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-05-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is het antwoord op de vraag of de inspecteur de naheffingsaanslag en de boete terecht heeft opgelegd. Belanghebbende neemt meerdere standpunten in, welke hij heeft samengevat in zijn pleitnota en welke er toe moeten leiden dat de naheffingsaanslag en de boete in meerdere of mindere mate moeten worden verminderd.
 • LJN AU2523, Eerste aanleg - meervoudig, BK 490/03 Omzetbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Te dezen is in geschil het antwoord op de vraag of de naheffingsaanslag ter zake van de sub 2.5, 2.6, 2.7 en 2.9 genoemde posten terecht is opgelegd, zomede of de administratieve boete terecht en tot de juiste hoogte is opgelegd.
 • LJN AU2653, Eerste aanleg - meervoudig, 00/01143
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-08-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  3.1. Het geschil betreft het antwoord op de volgende vragen: I. Dient ingevolge artikel 27e van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: de AWR) het beroep in beginsel afgewezen te worden en rust op de belanghebbende de bewijslast te doen blijken dat en in hoeverre de uitspraken onjuist zijn...
 • LJN AU9253, Hoger beroep, 20-001997-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De verdachte, een bouwbedrijf, wordt wegens het medeplegen (samen met een gemeente) van het opzettelijk valse belastingaangifte doen, veroordeeld tot een geldboete van EUR 95.000,-
 • LJN AU9261, Hoger beroep, 20-002037-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte, een gemeente, wordt wegens het medeplegen (met een bouwbedrijf en een belastingadviseur) van het doen van valse belastingaangifte en van het medeplegen (met de belasingadviseur) van valsheid in geschrifte veroordeeld tot een geldboete van EUR 95.000,-.
 • LJN AU9266, Hoger beroep, 20-002038-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte, een belastingadviseur, wordt wegens het medeplegen (met een gemeente en een bouwbedrijf) van het doen van valse belastingaangifte en het medeplegen (met de gemeente) van valsheid in geschrifte veroordeeld tot een geldboete van EUR 9.500,-
 • LJN AW4389, Eerste aanleg - meervoudig, BK-04/00837
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  20-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Omzetbelasting: naheffingsaanslag
 • LJN AY3844, Eerste aanleg - meervoudig, 04/00452
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft de volgende vragen: -is belanghebbende op grond van de door haar uitgereikte declaraties gezien het bepaalde in artikel 37 van de Wet OB 1968 omzetbelasting verschuldigd? -heeft de Inspecteur terecht een boete opgelegd? Bij de eerste vraag moet met name worden vastgesteld of de declaraties...
 • LJN AZ2200, Eerste aanleg - meervoudig, 04/00014
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Invordering. Aansprakelijkstelling bestuurder is terecht nu tijdige melding betalingsonmacht achterwege is gebleven.
 • LJN AZ6738, Eerste aanleg - meervoudig, 05/6946
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Art. 12, vierde lid, Wet OB: Eiser begeleidde bouwprojecten administratief. De door eiser verrichte diensten zijn niet als het uitvoeren van een werk van stoffelijke aard te beschouwen maar als van geestelijke dan wel intellectuele aard. Verleggingsregeling niet van toepassing. Voor zover in 2006 zou...
 • LJN BA2345, Eerste aanleg - enkelvoudig, 04/02580
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  09-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  De omstandigheid dat belanghebbende eerst na geruime tijd, op grond van dan gepubliceerde jurisprudentie dan wel op grond van opvattingen met betrekking tot de toepassing van het communautaire en/of nationaal recht, tot de conclusie komt dat zij naar haar mening teveel omzetbelasting op aangifte heeft...
 • LJN BB0437, Cassatie, 43184
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  - Artikel 37 van de Wet op de omzetbelasting 1968; - Zijn de declaraties facturen waarop melding is gemaakt van omzetbelasting?
 • LJN BB0533, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/3493
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Belanghebbende, groothandelaar in borduurontwerpen, heeft bezwaar gemaakt tegen de op aangifte naar het hoge tarief voldane omzetbelasting over de verkoop van "borduurboekjes". De rechtbank ordeelt dat het beroep reeds niet kan worden gehonoreerd omdat belanghebbende het hoge tarief ook aan haar afnemers...
 • LJN BB3360, Cassatie, 41179
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  30-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Artikel 21, lid 1, aanhef en letter c, Zesde richtlijn en artikel 37 Wet OB 1968: zijn deze artikelen van toepassing in geval van diensten die buiten Nederland zijn verricht? Herstelfactuur voor herziening van in rekening gebrachte BTW vereist?
 • LJN BB3861, Cassatie, 41798
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Vergoeding bij ruilovereenkomst; levering van bouwwerken, behorend tot een nieuw sportcomplex, voor zelfstandig gebruik (vgl. HR BNB 2006/65); artikel 37 Wet OB ter zake van een factuur opgemaakt om schijn te wekken van een vergoeding in geld.
 • LJN BB7897, Hoger beroep, 05/00566
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Nu het Hof van Justitie de herziening van de ten onrechte op een factuur in rekening gebrachte omzetbelasting baseert op de bij de heffing van omzetbelasting in acht te nemen neutraliteit (arrest Schmeink & Cofreth en Strobel r.o. 56) is het hof van oordeel dat het, nu een specifieke wettelijke regeling...
 • LJN BD3672, Hoger beroep, 07/00481
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  03-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Geen grove schuld bij belanghebbende zelf aanwezig. Zulks vergt een in laakbaarheid aan opzet grenzende onachtzaamheid van belanghebbende met betrekking tot zijn fiscale aangelegenheden waarvoor de bewijslast op de inspecteur rust. Daarvan is in het onderhavige geval geen sprake.
 • LJN BD5024, Eerste aanleg - meervoudig, 02/04865
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  15-04-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Vaststaat dat de consument bij aankoop van specifieke, in reclamemateriaal afgebeelde B actieproducten van de verkopende detaillist een deelnameformulier voor de actie van belanghebbende ontving. Deze actie, onder de naam "A", vormde een kansspel in de zin als in 4.3 bedoeld. De door belanghebbende in aftrek gebrachte omzetbelasting, als in 2...
 • LJN BG6906, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 07/4572
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  27-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Belanghebbende heeft in 1999 twee onroerende zaken verkocht voor ƒ 5.500.000. Ter zake is geen factuur uitgereikt en is ook geen omzetbelasting voldaan. In 2005 zijn de onroerende zaken geleverd. Op de notarisafrekening is een bedrag aan omzetbelasting vermeld van € 474.200 (19% * € 2.495.791 (ƒ 5,5 mln...
 • LJN BG7445, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 07/7650
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Invorderingswet. Eiser is directeur van een BV. Hij maakt niet aannemelijk dat het niet aan hem te wijten is dat de door de BV gedane melding van betalingsonmacht voor een naheffingsaanslag omzetbelasting niet rechtsgeldig is gedaan. Dat eiser mogelijk weinig verhaal biedt, leidt niet tot vermindering van het bedrag waarvoor eiser aansprakelijk is gesteld.
 • LJN BH1430, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/4795
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Wet OB. Verleggingsregeling art. 12, lid 3, buitenlandse leveranciers. Art. 37. BTW. Naheffing bij Nederlandse afnemer van voorbelasting. Tulpenbollenhandel. Faillissement van facturerende tussenpersoon AA. Rechtbank oordeelt dat Nederlandse afnemer geen onzorgvuldigheid kan worden verweten als bedoeld in het Besluit van 28 april 2003...
 • LJN BH2190, Eerste aanleg - meervoudig, 08/5532
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  06-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  De verhuur van kamers kan niet worden aangemerkt als vrijgestelde verhuur van onroerend goed ex art. 11 Wet OB 1968. Het bijkomende commerciële dienstbetoon in de vorm van onder meer toezicht en bewaking is van dien aard en omvang dat de kwalificatie verhuur van een onroerende zaak, dat een betrekkelijk...
 • LJN BJ0690, Eerste aanleg - meervoudig, 02/03479
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Belanghebbende is ondernemer in de zin van artikel 7 wetOB 1968. Aan belanghebbende zijn belangrijke bedragen in rekening gebracht wegens de levering van autobanden. Uit een onderzoek komt naar voren dat talloze malen de banden die op de factuur van belanghebbende stonden vermeld niet, dan wel niet via...
 • LJN BJ3083, Hoger beroep, 08/01138 en 08/01140
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Belanghebbende heeft omzetbelasting in aftrek gebracht die was vermeld op facturen zonder dat daaraan leveringen of diensten ten grondslag lagen. De omzetbelasting is door de uitreikers van de facturen op aangifte voldaan. De bedoeling van de facturen was gelden over te hevelen van belanghebbende naar de desbetreffende uitreikers van de facturen...
 • LJN BJ6867, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/3908
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Omzetbelasting. Misbruik van recht. Vruchtgebruikconstructie, waarbij een school gekochte roerende zaken in vruchtgebruik geeft aan een stichting en de zaken meteen weer terughuurt. Herdefiniëren volgens Halifax-arrest; art. 37 Wet OB wel van toepassing i.v.m. gevaar voor verlies aan belastinginkomsten...
 •