Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op de omzetbelasting 1968

 

Artikel 34
1
De ondernemer is gehouden, met inachtneming van bij ministeriële regeling te stellen regels, aantekening te houden van de door hem en aan hem verrichte leveringen van goederen en verleende diensten, van de door hem verrichte intracommunautaire verwervingen van goederen, van de invoer van goederen in en de uitvoer van goederen uit de Gemeenschap, alsmede van andere gegevens die van belang zijn met betrekking tot de heffing van de belasting in Nederland en in andere lid-staten.
2
De ondernemer is tevens, met inachtneming van bij ministeriële regeling te stellen regels, gehouden:
a
een register bij te houden van de goederen die door hem of voor zijn rekening zijn verzonden of vervoerd naar een andere lid-staat om aldaar te worden gebruikt voor de in artikel 3a, tweede lid, onderdelen e, f en g, bedoelde doeleinden;
b
afzonderlijk aantekening te houden van de goederen die vanuit een andere lid-staat naar hem zijn verzonden of vervoerd door of voor rekening van een ondernemer aan wie een btw-identificatienummer is toegekend in een andere lid-staat, ten behoeve van een dienst als bedoeld in artikel 6, tweede lid, onderdeel c, onder 3°.
3
De rechtspersoon, andere dan ondernemer, is gehouden, met inachtneming van bij ministeriële regeling te stellen regels, aantekening te houden van de door hem verrichte intracommunautaire verwervingen van goederen.
4
De ondernemer die goederen levert met toepassing van artikel 28b, 28c of 28d, is tevens gehouden, met inachtneming van bij ministeriële regeling te stellen regels, afzonderlijk aantekening te houden van de met toepassing van de onderscheiden artikelen geleverde goederen, alsmede van de invoer en van de leveringen daarvan aan hem.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA1586, Cassatie, 30057
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-04-1995
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 17 november 1993 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof Aan belanghebbende is over het tijdvak 1 juni 1987 tot en met 31 december...
 • LJN AA5468, Eerste aanleg - enkelvoudig, 98/3064
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  ak Gerechtshof Arnhem zesde enkelvoudige belastingkamer nummer 98/3064 U i t s p r a a k op het beroep van *X te *Z, (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen *P (hierna: de Inspecteur) op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende na te...
 • LJN AA6199, Cassatie, 33862
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-06-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Hoge Raad der Nederlanden D e r d e K a m e r Nr. 33862 14 juni 2000 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 10 oktober 1997 betreffende na te melden naheffingsaanslag in de omzetbelasting. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor...
 • LJN AA9637, Eerste aanleg - meervoudig, BK 98/00988
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  G e r e c h t s h o f t e L e e u w a r d e n Eerste meervoudige belastingkamer UITSPRAAK BK 98/00988 19 januari 2001 Uitspraak op het beroep van X te Z (de belanghebbende) tegen de uitspraak van...
 • LJN AA9643, Eerste aanleg - meervoudig, BK 98/00989
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  G e r e c h t s h o f t e L e e u w a r d e n Eerste meervoudige belastingkamer UITSPRAAK BK 98/00989 19 januari 2001 Uitspraak op het beroep van de Fiscale Eenheid X BV te Z (de belanghebbende) tegen de uitspraak van het Hoofd van de Belastingdienst Ondernemingen te Leeuwarden (de inspecteur...
 • LJN AA9938, Eerste aanleg - meervoudig, 99/00183
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  TdK Gerechtshof Arnhem Derde meervoudige belastingkamer nummer 99/00183 U i t s p r a a k op het beroep van V.o.f. X te Z (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen P op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende de haar voor het...
 • LJN AB0419, Eerste aanleg - meervoudig, 1264/98
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  02-03-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 1264/98 2 maart 2001 ...
 • LJN AB2918, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/00453
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  BELASTINGKAMER Nr. 99/00453 HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, vierde enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van mw X te Z, tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid ondernemingen te Heerenveen van de rijksbelastingdienst (hierna...
 • LJN AD9072, Eerste aanleg - meervoudig, 99/30240
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  22-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  BELASTINGKAMER Nr. 99/30240 HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH U I T S P R A A K Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, derde meervoudige Belastingkamer, op het beroep van X B.V. te Y tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid ondernemingen te P van de rijksbelastingdienst ...
 • LJN AE7498, Eerste aanleg - meervoudig, 00/04015
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-06-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Naheffingsaanslagen omzetbelasting voor firma die café exploiteert. Onjuiste tenaamstelling gepasseerd omdat duidelijk is voor wie de aanslag is bedoeld. Uit theoretische omzetberekening, gebaseerd op geboekte inkoop en gehanteerde prijzen, volgt dat niet alle omzet is geboekt. Correctie omzet speelautomaten...
 • LJN AF1836, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99/03574
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  24-10-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Gerechtshof Arnhem zesde enkelvoudige belastingkamer nummer 99/03574 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : [X] te : [Z] ambtenaar : Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen [P] aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaarschrift soort belasting : omzetbelasting jaar ...
 • LJN AL8051, Eerste aanleg - meervoudig, 00/00917
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  16-09-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Tussen partijen is in geschil het antwoord op de vraag of de onderhavige naheffingsaanslag met daarin begrepen de verhoging van 50 percent terecht aan belanghebbende is opgelegd.
 • LJN AS5633, Eerste aanleg - meervoudig, 02/03303
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Administratie van café-exploitant is ten onrechte verworpen door de inspecteur. De door hem aangebrachte omzetcorrecties worden onvoldoende aannemelijk gemaakt.
 • LJN AU1808, Eerste aanleg - meervoudig, 03/03368
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  25-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  N.a.v. een boekenonderzoek bij een café is een naheffingsaanslag omzetbelasting en een boete opgelegd. Naar het oordeel van het Hof is er geen grond voor omkering van de bewijslast en heeft belanghebbende de bewaarplicht niet geschonden. Het Hof vermindert de naheffingsaanslag. Het Hof vermindert de boete tot 25%.
 • LJN AY5840, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/2992 OB
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  04-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Eiseres drijft een eenmanszaak als schoonheidsspecialiste/pedicure. In de adminstratie van de onderneming van eiseres ontbreken agenda's en kladaantekeningen voor omzetstaten. De rechtbank oordeelt dat eiseres niet aan de bewaarplicht als bedoeld in artikel 34 Wet OB in samenhang met artikel 31, lid...
 • LJN AZ4682, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 05/4571
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  10-11-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Breda
  Belanghebbende heeft niet voldaan aan zijn administratie- en informatieverplichtingen, zodat sprake is van omkering van de bewijslast. Een aantal facturen zijn niet op de voorgeschreven wijze opgemaakt, zodat aftrek van voorbelasting is uitgesloten. De herrekening van zijn omzet door de inspecteur, op...
 • LJN BA0192, Eerste aanleg - meervoudig, BK 5/05 Omzetbelasting
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  23-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  In geschil is het antwoord op de vraag of de inspecteur terecht de onderhavige naheffingsaanslagen heeft opgelegd. Het geschil spitst zich toe op de volgende vragen: i. is bij belanghebbende het in rechte te beschermen vertrouwen gewekt dat het jaar 2000 niet meer in de naheffing zou worden begrepen...
 • LJN BC7256, Cassatie, 43966
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  21-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Artikel 52 AWR; Bewaarplicht in de computer ingevoerde detalgegevens van bestellingen (afhaalrestaurant)?
 • LJN BD2931, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/312
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  12-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Naheffingsaanslag is naar juiste adres verzonden. Gewezen bestuurder is niet geslaagd te bewijzen dat het niet betalen van de omzetbelasting niet te wijten is aan zijn kennelijk onbehoorlijk bestuur in de periode van drie jaren voordat de melding had moeten plaatsvinden.
 • LJN BG4113, Eerste aanleg - meervoudig, 07/3870
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  11-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Inlenersaansprakelijkheid. Eiseres is in overeenstemming met de Leidraad aansprakelijk gesteld. Door verklaringen van betalingsverdrag af te geven, terwijl verweerder wist van de malversaties bij A, heeft verweerder bij eiseres ten onrechte de indruk gewekt dat A een betrouwbare uitlener was. Eiseres...
 • LJN BG4646, Eerste aanleg - meervoudig, 07/3802
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Inlenersaansprakelijkheid. Eiseres is terecht aansprakelijk gesteld voor de onbetaald gebleven aanslagen LB en OB die betrekking hebben op de periode waarin zij personeel heeft ingeleend, tot de bedragen die corresponderen met de door het ingeleende personeel gewerkte uren. Het netto uurloon van het ingeleende personeel stelt de rechtbank vast op fl. 12,50.
 •