Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op het notarisambtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AQ5833, Hoger beroep, 249-04 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  15-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het hof verklaart klaagsters niet ontvankelijk in hun klacht vanwege overschrijding van de termijn voor hoger beroep.
 • LJN AS7061, Hoger beroep, 875/2003 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  03-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Nu klaagster ingevolge artikel 107 van de Wet op het notarisambt binnen dertig dagen na de dag van verzending van voornoemde brief in hoger beroep kon komen en het verzoekschrift eerst na afloop van deze termijn ter griffie is ontvangen, is het beroep niet tijdig ingesteld. Van feiten of omstandigheden...
 • LJN AT9356, Hoger beroep, 1138-04 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  07-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De notaris is niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep. Artikel 107 Wet op het notarisambt.
 • LJN AS1868, Hoger beroep, 525/2004
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  15-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De notaris is niet ontvankelijk in het hoger beroep wegens overschrijding van de dertigdagentermijn ex artikel 107 WNA.
 • LJN AO2342, Eerste aanleg - meervoudig, 680/03 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  22-01-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De notaris is wegens overschrijding van de termijn ex artikel 107 WNA, niet ontvankelijk in zijn hoger beroep.
 • LJN AS7066, Hoger beroep, 630/2004 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  03-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  In beginsel komt het risico dat het beroepschrift na de beroepstermijn ter griffie inkomt – behoudens bijzondere omstandigheden – voor rekening en risico van klager. In deze zaak spelen bijzondere omstandigheden geen rol, nu in de beslissing van de kamer duidelijk is aangegeven binnen welke termijn en waar het beroep dient te worden ingesteld.
 • LJN BD3829, Hoger beroep, 106.011.480/01
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  05-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Artikel 107 Wna.
 • LJN AV1572, Hoger beroep, 526/2004 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  02-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  artikel 107 Wet op het notarisambt.
 •