Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet op het notarisambtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AZ4690, Hoger beroep, 879/2006 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  14-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het verschoningsrecht van een notaris.
 • LJN BA5665, Cassatie, 03394/06 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Beklag, verschoningsrecht notaris (art. 98 en 125l Sv), ABC-transacties. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AT4418. De Rb heeft het geval voor ogen dat de notaris zich tav de inbeslaggenomen voorwerpen op zijn verschoningsrecht kan beroepen, tenzij zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen...
 • LJN AZ3069, Raadkamer, 05/1694
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Een notariskantoor klaagt over voortduren van de inbeslagneming van dossiers na doorzoeking op notariskantoor. Klager stelt zich op het standpunt dat de inbeslagneming onrechtmatig is geschied, nu de in beslag genomen stukken vallen onder het verschoningsrecht van notaris mr. [Y]. In het onderhavige...
 • LJN AV3044, Hoger beroep, 1083/2005 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  23-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Het hof stelt voorop dat - gelet op artikel 22 Wna – de notaris in het maatschappelijk leven een zodanige vertrouwensfunctie vervult, dat de aan zijn ambt verbonden geheimhoudingsplicht in beginsel zich ook uitstrekt tot het recht om zich te verschonen van het afleggen van een verklaring voor de (tucht...
 • LJN AZ3071, Raadkamer, 05/1695
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Een notariskantoor klaagt over voortduren van de inbeslagneming van dossiers na doorzoeking op notariskantoor. Klager stelt zich op het standpunt dat de inbeslagneming onrechtmatig is geschied, nu de in beslag genomen stukken vallen onder het verschoningsrecht van notaris mr. [Y]. In het onderhavige...
 • LJN BA5612, Cassatie, 00105/07 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Beklag, verschoningsrecht notaris (art. 98 en 125l Sv), ABC-transacties. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AT4418. De Rb heeft voorwerpen voor ogen ten aanzien waarvan de notaris zich op zijn verschoningsrecht kan beroepen, tenzij zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen op grond...
 • LJN BA5666, Cassatie, 03395/06 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Beklag, verschoningsrecht notaris (art. 98 en 125l Sv), ABC-transacties. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AT4418. De Rb heeft het geval voor ogen dat de notaris zich tav de inbeslaggenomen voorwerpen op zijn verschoningsrecht kan beroepen, tenzij zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen...
 • LJN BA5611, Cassatie, 00104/07 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Beklag, verschoningsrecht notaris (art. 98 en 125l Sv), ABC-transacties. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AT4418. De Rb heeft voorwerpen voor ogen ten aanzien waarvan de notaris zich op zijn verschoningsrecht kan beroepen, tenzij zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen op grond...
 • LJN AZ8646, Hoger beroep, 162/2006 NOT
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  08-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Klagers kunnen niet worden aangemerkt als belanghebbenden bij de genoemde akten in de zin van artikel 49 Wna. Het hof is echter van oordeel dat voor de vraag wie het recht heeft een klacht in te dienen een verwijzing naar het (rechtstreeks)belanghebbendenbegrip in de artikelen 49 en 49b Wna te beperkt is...
 • LJN BA5614, Cassatie, 00106/07 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Beklag, verschoningsrecht notaris (art. 98 en 125l Sv), ABC-transacties. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AT4418. De Rb heeft voorwerpen voor ogen ten aanzien waarvan de notaris zich op zijn verschoningsrecht kan beroepen, tenzij zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen op grond...
 • LJN BA5667, Cassatie, 03396/06 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Beklag, verschoningsrecht notaris (art. 98 en 125l Sv), ABC-transacties. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AT4418. De Rb heeft het geval voor ogen dat de notaris zich tav de inbeslaggenomen voorwerpen op zijn verschoningsrecht kan beroepen, tenzij zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen...
 • LJN AY9050, Raadkamer, 06/274
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Klaagschrift ex art .552a WSv. Doorzoeking en inbeslagname stukken onder notaris; zeer uitzonderlijke omstandigheden die een doorbreking van het verschoningsrecht rechtvaardigen zijn aanwezig.
 • LJN AZ3061, Raadkamer, 05/1693
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Raadkamer
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Een notariskantoor klaagt over voortduren van de inbeslagneming van dossiers na doorzoeking op notariskantoor. Klager stelt zich op het standpunt dat de inbeslagneming onrechtmatig is geschied, nu de in beslag genomen stukken vallen onder het verschoningsrecht van notaris mr. [Y]. In het onderhavige...
 • LJN BA5615, Cassatie, 00107/07 B
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Beklag, verschoningsrecht notaris (art. 98 en 125l Sv), ABC-transacties. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AT4418. De Rb heeft voorwerpen voor ogen ten aanzien waarvan de notaris zich op zijn verschoningsrecht kan beroepen, tenzij zich zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen op grond...
 •