Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet werk en bijstandJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AX6765, Hoger beroep, 05/2624 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  23-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Aanvraag bijstandsuitkering afgewezen omdat betrokkene niet voldoende inlichtingen heeft verstrekt als gevolg waarvan het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld.
 • LJN BA8829, Hoger beroep, 06/1700 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  03-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Standaardmaatregel onevenredig. Verminderde verwijtbaarheid.
 • LJN AY1008, Hoger beroep, 05/2324 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  27-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand voor extra stookkosten en extra kosten van fysiotherapie omdat geen sprake is van uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan. Arbeidsverplichtingen.
 • LJN AY9206, Hoger beroep, 05/6876 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  26-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  BIjstandsuitkering. Is toegepaste alleenstaandennorm juist? Wanneer aanmerken als alleenstaande ouder? Memorie van Toelichting.
 • LJN AY6232, Hoger beroep, 06/761 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  02-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Ingangsdatum bijstandsuitkering. Geen bijzondere omstandigheden tot toekenning bijstandsuitkering voorafgaande aan de aanvraag.
 • LJN AZ4884, Hoger beroep, 05/6581 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  12-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Beslistermijn na vernietiging beslissing op bezwaar door rechtbank. Weigering bijzondere bijstand voor kosten bril en griffierecht.
 • LJN BI6105, Hoger beroep, 08/655 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  19-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Herziening en (bruto) terugvordering. Verlaging. Administratieve boete. Schending inlichtingenverplichting. De Raad is met de rechtbank van oordeel dat de door appellant genoemde productiekosten gelijk te stellen zijn met verwervingskosten. Bij de vaststelling van de hoogte van het in aanmerking te nemen...
 • LJN BA1286, Hoger beroep, 05/7345 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  20-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand in de reiskosten. Deze kosten zijn niet aan te merken als uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan.
 • LJN AY5138, Hoger beroep, 05/2372 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  11-07-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing aanvraag bijstandsuitkering: betrokkene was niet feitelijk woonachtig op het door hem opgegeven adres.
 • LJN AY8994, Hoger beroep, 05/1459 NABW, 05/1460 NABW, 06/3826 NABW, 06/3828 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  26-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Bijstandsuitkering toegekend vanaf datum aanvraag in plaats van per datum eerste melding bij CWI. Na eerste melding doorverwezen naar UWV.
 • LJN AY6717, Hoger beroep, 05/2189 NABW
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  22-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Afwijzing aanvraag om bijstand omdat betrokkene niet woonachtig was op het door hem opgegeven adres en dat hij de op hem rustende inlichtingenverplichting heeft geschonden als gevolg waarvan het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld.
 • LJN BA2764, Hoger beroep, 06/807 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  10-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Buitenwettelijk begunstigend beleid. Ten onrechte niet toegepast. Weigering bijzondere bijstand voor kosten van orthodontie. Intrekking algemene bijstand.
 •