Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering



Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AO1059, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99597 / HA ZA 03-754
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  17-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Portretrecht, art 21 Auteurswet; belangenafweging.
 • LJN AR6866, Eerste aanleg - enkelvoudig, 284668 / HA RK 04-126 (NM)
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  01-11-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Deskundigenbericht letselschade, inzage in patiëntendossier In het kader van (voorlopig) deskundigenbericht moet gelaedeerde medische informatie verstrekken aan de deskundige en aan medisch adviseur van de verzekeraar, maar niet aan verzekeraar zelf. Afweging tussen belangen gelaedeerde ex art. 8 EVRM en belangen verzekeraar ex art. 6 EVRM.
 • LJN AU6233, Hoger beroep, 200406633/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 10 augustus 2000 heeft appellant het verzoek van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sotel Investment B.V." (hierna: Sotel) om openbaarmaking van informatie over de aankoop, of de voorbereidingen daartoe, door de gemeente Bergen op Zoom (hierna: de gemeente) van diverse onroerende zaken, afgewezen.
 • LJN AZ5728, Eerste aanleg - enkelvoudig, 57425 / HA ZA 04-2875
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  27-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Aanrijding tussen trein en (semi) dieplader, waarvan de achterzijde was vastgelopen op de vloer van een spoorwegovergang. Levert een glooiend wegverloop over de spoorwegovergang een gebrek aan de weg op? Is voldoende gewaarschuwd voor risico van vastlopen op de spoorwegovergang?
 • LJN BA3149, Eerste aanleg - meervoudig, 116829 HA ZA 04-2278
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  18-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Rayovac vordert nietigverklaring en doorhaling van de inschrijving van vormmerken van Philips voor scheerapparaten. De rechtbank wijst deze vordering toe, omdat de vormmerken uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Wat betreft de beeldmerken is de rechtbank van oordeel dat deze ...
 • LJN BA7871, Eerste aanleg - enkelvoudig, 231414 / HA ZA 05-180
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  23-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Vordering wegens openstaande facturen ter zake van geleverde groenten en fruit. Als primair verweer heeft gedaagde aangevoerd dat nadere afspraken over de betaling zijn gemaakt. Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid? Als subsidiair verweer is aangevoerd dat de geleverde producten niet voldeden aan de verwachte kwaliteit en versheid...
 • LJN BB0682, Eerste aanleg - enkelvoudig, 68189 / HA ZA 07/2025
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  25-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  Verkoop van minderheidspakket aandelen aan meerderheidsaandeelhouder. Dwaling, bedrog omtrent de waarde van de aandelen? Het kort voor de verkoop van de aandelen totstandgekomen Repartitiereglement houdt, anders dan door eisers aan hun vorderingen ten grondslag is gelegd, in essentie slechts een verdeelsleutel...
 • LJN BC3546, Hoger beroep, 116-H-06
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  16-01-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Terugkomen op bij tussenbeschikking eerder ingenomen standpunt door houding wederpartij (art. 22 Rv.). Uitvoerige beoordeling positie van de stiefvader.
 • LJN BD7225, Eerste aanleg - enkelvoudig, 88646 / HA ZA 07-919
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  11-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Burengeschil. Anders dan bij bevrijdende verjaring, kan de rechter ambtshalve beoordelen of sprake is van verkrijgende verjaring. Bevel om vooruitlopend op comparitie ter plaatse de kadastrale grens te laten uitzetten door het Kadaster. Suggestie mediation.
 • LJN BH7782, Eerste aanleg - enkelvoudig, 157572/ HA ZA 03-356
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  25-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Vordering uit onrechtmatige daag jegens stiefvader na seksueel misbruik. Immateriële schadevergoeding van € 10.000,- toegewezen. Vordering tot materiële schadevergoeding afgewezen omdat eiseres er ondanks opdracht van de rechtbank niet voor heeft gezorgd dat de medische informatie die de deskundige ter...
 • LJN BH9064, Eerste aanleg - enkelvoudig, 89281 / FA RK 08-1305
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  19-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Verzoek van de niet met het gezag belaste moeder om op grond van artikel 1:377c BW te bepalen dat de GGZ-instelling een afschrift van de rapportage over haar minderjarige kind aan de moeder zal verstrekken. Geen aanknopingspunten in de wet(tekst) noch in een wethistorische of teleologische interpretatie dat artikel 7...
 • LJN BH9128, Eerste aanleg - meervoudig, 89281 / FA RK 08-1305
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  11-03-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Vervolg op BLN BH9064 Bevel ex artikel 22 Rv. De GGZ-instelling beroept zich op gewichtige redenen . Alleen de rechter zal kennis mogen nemen van bedoelde rapportage. De rechter honoreert het beroep op gewichtige redenen, nu verstrekking van de rapportage aan de moeder onderwerp van geschil is tussen partijen...
 •