Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Burgerlijke RechtsvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AV7758, Eerste aanleg - enkelvoudig, 93032 / HA ZA 04-63
  Rechtsoort
  Personen-en familierecht
  Datum uitspraak
  04-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Onrechtmatige daad. Gezag van gewijsde vonnis strafrechter. Artikel 236 Rv. Vordering terzake immateriële schade.
 • LJN AZ7278, Eerste aanleg - enkelvoudig, 337186
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  10-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  huwelijksvermogensrecht, kracht van gewijsde echtscheidingsbeschikking art. 236 Rv
 • LJN BA9573, Hoger beroep, 2006/275
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  26-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  De rechtszekerheid voor de gepensioneerden brengt voorts mee dat zij, behoudens de hierna door het hof te bespreken zeer bijzondere omstandigheden, in beginsel niet behoeven te verwachten dat hun bestaande aanspraak op grond van de Regeling [red: “Vergoedingsregeling Premie Ziektekosten” ], waarop zij...
 • LJN BB0014, Kort geding, KG 07/549
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  20-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  De Sociale verzekeringsbank (SVB) tegen ANBO voor vijftig-plussers. De SVB vordert opheffing van het bij vonnis van 16 maart 2007 (rolnummer KG 07/121) ( LJ-nummer BA0876) op vordering van o.m. de ANBO aan de SVB opgelegde verbod om (al dan niet aangekondigde) huisbezoeken af te leggen bij verzekerden...
 • LJN BB7220, Eerste aanleg - enkelvoudig, 82085 / HA ZA 06-1334
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  08-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Geen verklaring voor recht dat een weg een openbare weg is in de zin van de Wegenwet. De weg is evenmin te beschouwen als een buurweg.
 • LJN BC6889, Eerste aanleg - enkelvoudig, 84435 ha za 209 van 2007
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  19-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Al dan niet onrechtmatig handelen van gemeente jegens burger. Eiser heeft gevorderd voor recht te verklaren dat de gemeente onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld en dientengevolge schuld heeft en tot de algehele schadeloosstelling van hem is gehouden. Daarnaast heeft hij, kort gezegd, gevorderd de...
 • LJN BC7530, Eerste aanleg - meervoudig, 1174/2007
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  21-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  De Ondernemingskamer oordeelt dat in deze enqueteprocedure, gelet op het vonnis van de Rechtbank te Amsterdam van 31 oktober 2007, voor haar als uitgangspunt heeft te gelden dat OOO Promneftstroy en verzoekster Yukos Finance B.V. niet kwalificeren als bevoegde aandeelhouders in de zin van artikel 2:346...
 • LJN BE0073, Voorlopige voorziening, SBR 08/2274
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Utrecht
  Bestuurdwang. Verwijderen woonhuis inclusief fundering. Geen sprake van onevenredig grote aantasting van de belangen van verzoekers ten opzichte van de met de handhaving te dienen belangen, nu verzoekers zelf geen andere intentie hebben dan tot sloop van de bebouwing over te gaan.
 • LJN BH2777, Kort geding, 325380 KG ZA 08-1545
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  13-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  In dit kort geding tussen Pretium Telecom en de publieke omroep TROS gaat het hoofdzakelijk om de uitzendingen van het tv-programma TROS Radar van 29 september 2008 en 20 oktober 2008 en een internetcolumn van de presentatrice. In de uitzending van 29 september 2008 zijn beelden getoond van een cursus...
 • LJN BH3061, Hoger beroep, 07/00190
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  14-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Belanghebbende heeft bij akte van 12 april 2002 het woonhuis van zijn schoonvader geleverd gekregen. Van de koopsom werd een gedeelte door de schoonvader kwijtgescholden en zij spraken af dat schoonvader het feitelijke woongenot zou behouden. Ter zake van deze levering werd overdrachtsbelasting afgedragen...
 • LJN BI1927, Eerste aanleg - meervoudig, 99655 / HA ZA 08-22
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  22-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Alkmaar
  "Schadevergoedingsvordering na legionellabesmetting op Westfriese Flora. De rechtbank oordeelt dat deze individuele vordering, die is ingesteld na de collectieve actie van de Consumentenbond, niet is verjaard. De collectieve actie heeft de verjaring van de individuele schadevergoedingsvordering gestuit...
 • LJN BI2852, Eerste aanleg - meervoudig, 08/1653
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Geschillen a.b.i. artikel 5.8, 7 Tw over de vraag wie de kosten moet dragen van het verplaatsen van kabels.
 •