Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AI1382, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 03/38537, 03/38799
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  28-07-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Motie Van Vroonhoven-Kok / inherente afwijkingsbevoegdheid. De rechtbank is van oordeel dat de indiening van de '14-1-brief' niet als een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel of regulier krachtens de Vw 2000 kan worden beschouwd. De rechtbank baseert dit oordeel op de parlementaire geschiedenis inzake de moties Varela en Van Vroonhoven...
 • LJN BC4871, Eerste aanleg - meervoudig, 11/500570-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  De rechtbank heeft een 25-jarige verdachte vrijgesproken van de verdenking van het medeplegen en van medeplichtigheid aan een gewelddadige beroving op straat omdat uit de wettige bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid dat verdachte wetenschap heeft gehad van plannen van de medeverdachten om een overval te gaan plegen
 • LJN BI8688, Hoger beroep, 22-002231-08 (a)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-06-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte heeft een relatie gehad met het slachtoffer en woonde gedurende enige tijd met hem samen. Zodoende was de verdachte op de hoogte van het feit dat het slachtoffer een goedlopend bedrijf had en dat hij ook grote geldbedragen op zijn bankrekeningen had staan dan wel binnenkreeg. Op een gegeven...
 • LJN BA0984, Eerste aanleg - meervoudig, 03/864017-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  XTC-productie. Medeplichtigheid. Ontslag van rechtsvervolging: een (psychische) overmachtsituatie. De rechtbank motiveert uitvoerig waarom hiervan sprake is: Verdachte werd verzocht om een stal te verhuren voor de opslag van meubels. Verdachte wilde zich enkele dagen beraden. Vervolgens werd verdachte...
 • LJN BC1761, Eerste aanleg - meervoudig, 09/900094-06 (dagvaarding I); 09/900594-07 (dagvaarding II)
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Het meisje Mehak, geboren op 6 maart 2004, is gedurende de laatste periode van haar korte leven mishandeld en affectief verwaarloosd. In die tijd verbleef zij met haar ouders in de woning van verdachte. In plaats van de aandacht, verzorging en bescherming waar zij als menselijk wezen jegens haar ouders...
 • LJN AP2058, Hoger beroep, 2200071403
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Het Haagse hof is van oordeel dat informatie van BVD of AIVD heel goed de grondslag kan vormen voor de start van een strafrechtelijk onderzoek of het aanwenden van initiële opsporingsbevoegdheden zoals de aanhouding van verdachten en het doorzoeken van woningen, mits die informatie maar een redelijke verdenking oplevert...
 • LJN BC1065, Eerste aanleg - meervoudig, 11/500320-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  vrijspraak voor medeplegen en medeplichtigheid van overval op een opticiën te Leerdam. Ontslag van alle rechtsvervolging omdat de in de tenlastelegging omschreven voorbereidingshandelingen ex artikel 46 Sr geen strafbaar feit oplevert.
 • LJN BC0013, Eerste aanleg - meervoudig, 06/460442-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  seks met 15-jarige jongen in juni 2007 te Doetinchem en bezit van kinderporno leidt tot deels voorwaardelijke vrijheidsstraf.
 • LJN AB0257, Eerste aanleg - meervoudig, 05.094088-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE KAMER VOOR KINDERSTRAFZAKEN V E R K O R T - V O N N I S In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: verdachte 3 Raadsman: mr. P.R.M. Noppen, advocaat te Arnhem Parketnummer : 05.094088-00 Zittingsdatum : 13 februari 2001 ...
 • LJN AP3601, Hoger beroep, 2200071203
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  De verdachte heeft welbewust deelgenomen aan een (internationale) criminele organisatie die onder andere tot oogmerk had het voorbereiden van het teweegbrengen van ontploffingen en moord of doodslag zoals bewezenverklaard. Terroristische activiteiten als door deze organisatie nagestreefd hebben een voor...
 • LJN BA5964, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830119-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  29-05-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De verdachte heeft zich in de periode 2005/2006 op grote schaal schuldig gemaakt aan diefstal (met braak). Hij is hiermee pas gestopt toen hij werd aangehouden in verband met de inbraak in de lokauto van de politie.
 • LJN AO9318, Eerste aanleg - meervoudig, 85489 / HA ZA 02-99
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  12-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Techno Design biedt een aantal internetpagina's (waaronder www.zoekmp3.nl) aan. Op deze sites kan gezocht worden in een databank met links naar websites waar (illegale) mp3-bestanden kunnen worden gedownload. Techno Design handelt door het aanbieden van die zoekmachine op haar diverse sites niet in strijd met de rechten van de rechthebbenden op de in de mp3...
 • LJN BC4306, Eerste aanleg - meervoudig, 19.994618/06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-02-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte is gedurende een relatief korte periode behulpzaam geweest aan de handel in vuurwerk. Verdachte heeft verklaard dat hij daar geld mee verdiend heeft. Daarnaast is verdachte in het bezit geweest van een relatief grote hoeveelheid harddrugs.
 • LJN BA4368, Hoger beroep, 2200433806
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-03-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Mensensmokkel. Uitleg van het bestanddeel “behulpzaam zijn bij”. Voor zover de vervolging ter zake van het onder 1 tenlastegelegde blijkens de zinsnede “of in Bangladesh en/of in Thailand, in elk geval (elders) in het buitenland” is gericht op niet, althans niet mede in Nederland gepleegde feiten, is...
 • LJN BB5663, Eerste aanleg - meervoudig, 01/839106-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Medeplegen bewezen (artikel 312 en 317 Wetboek van Strafrecht). Sprake van een nauwe en bewuste samenwerking. Verdachte heeft tevoren afspraken gemaakt met de andere overvallers, waaronder afspraken over de verdeling van de buit. De door verdachte verstrekte informatie was van essentieel belang voor de overval...
 •