Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van Strafvordering

 

Artikel 344a
1
Het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, kan door de rechter niet uitsluitend of in beslissende mate worden gegrond op schriftelijke bescheiden houdende verklaringen van personen wier identiteit niet blijkt.
2
Een proces-verbaal van een verhoor bij de rechter-commissaris, houdende de verklaring van een persoon die als bedreigde getuige is aangemerkt, dan wel de verklaring van een persoon die als afgeschermde getuige is aangemerkt en wiens identiteit verborgen is gehouden, kan alleen meewerken tot het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, indien ten minste aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a
de getuige is een bedreigde getuige of een afgeschermde getuige en is als zodanig door de rechter-commissaris gehoord, en
b
het ten laste gelegde feit, voor zover bewezen, betreft een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, en levert gezien zijn aard, het georganiseerd verband waarin het is begaan, of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven, een ernstige inbreuk op de rechtsorde op.
3
Een schriftelijk bescheid houdende de verklaring van een persoon wiens identiteit niet blijkt, kan, buiten het geval omschreven in het tweede lid, alleen meewerken tot het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, indien ten minste aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a
de bewezenverklaring vindt in belangrijke mate steun in andersoortig bewijsmateriaal, en
b
door of namens de verdachte is niet op enig moment in het geding de wens te kennen gegeven om de in de aanhef bedoelde persoon te ondervragen of te doen ondervragen.
4
Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan, kan door de rechter niet uitsluitend worden aangenomen op grond van verklaringen van getuigen met wie op grond van artikel 226h, derde lid, of 226k een afspraak is gemaakt.
Vierde afdeeling. Beraadslaging en uitspraak


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AV0333, Eerste aanleg - enkelvoudig, 07.870005-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-01-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  bewijsmiddelen; ongetekende uitdraaien van processen-verbaal uit het Bedrijfs Processen Systeem van politie
 • LJN AF1854, Eerste aanleg - meervoudig, 19/810125-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  [..] Verdachte was als chemicus was bij de productie van de synthetische drugs. Daarnaast financierde hij de illegale activiteiten en zorgde hij voor vervoer en aflevering van bestelde onderdelen voor laboratoria, chemicaliën en geproduceerde drugs. Voorts gebruikte hij samen met [medeverdachte], nadat...
 • LJN BD9335, Hoger beroep, 21-002965-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  "Langdurige afroompraktijken (OB-fraude, valsheid in geschrift en onjuiste belastingopgaven"
 • LJN AD9510, Hoger beroep, 20.001364.00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  09-02-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  parketnummer : 20.001364.00 uitspraakdatum : 9 februari 2001 tegenspraak GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH meervoudige kamer voor strafzaken A R R E S T gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank...
 • LJN BD9342, Hoger beroep, 21-002966-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  "Langdurige afroompraktijken (OB-fraude, valsheid in geschrift en onjuiste belastingopgaven"
 • LJN BJ4642, Hoger beroep, 21-003544-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  28-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Moord. Tien jaar gevangenisstraf.
 •