Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wetboek van StrafvorderingJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AD9383, Eerste aanleg - meervoudig, W01/2
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-01-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  RECHTBANK ROERMOND Procedurenummer: W01/2 B E S L I S S I N G op het verzoek tot wraking op grond van artikel 515, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, gedaan door mr. E.Th. Hummels, advocaat te Zeist, namens [verdachte]. I. Ontstaan en loop van het geding Op de openbare terechtzitting...
 • LJN AT9319, Hoger beroep, 20-003047-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Schending van de zogenaamde 'ophokplicht' tijdens de vogelpestepidemie, niet opvolgen van een ambtelijk gegeven bevel en belediging van een ambtenaar, meermalen gepleegd.
 • LJN BG8948, Hoger beroep, 24-001644-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Daargelaten de vraag of een bevel of vordering tot verplaatsing van een auto een bevoegdheid is die uitdrukkelijk zijn grond vindt in artikel 124 Sv en of de weigering daartoe een overtreding oplevert van artikel 184 Sr op de wijze zoals in casu ten laste is gelegd overweegt het hof het volgende. De...
 • LJN AT9303, Hoger beroep, 20-003005-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte opzettelijk niet heeft voldaan aan het bevel zich van het perceel te verwijderen en dat hij zich met geweld heeft verzet tegen de opsporingsambtenaren. Verdachte heeft zelf ten overstaan van de politie verklaard dat hem duidelijk was meegedeeld dat hij het terrein moest verlaten, dat hij ...
 • LJN BJ4306, Hoger beroep, 24-001984-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-07-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Verdachte wordt ter zake van het opzettelijk niet voldoen aan een bevel of vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten, alsmede ter...
 • LJN BC0050, Hoger beroep, wraking 44 / 07 - 2007
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  13-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Wraking. De beslissing van de voorzitter van de strafkamer om de raadsman van verzoeker, die reeds op voorhand was gewaarschuwd zich niet ongepast en krenkend uit te laten, het woord te ontnemen, moet worden aangemerkt als een maatregel ter handhaving van de orde op de terechtzitting op de voet van artikel 124 van het Wetboek van Strafvordering...
 •